Trámites

Descarga de formularios

Dende esta sección pode descargar todo tipo de formularios para realizar solicitudes ó Concello. Si quere realizar as peticións directamente, sin necesidade de imprimir e mandar por correo ou entregalo no Concello, utilice o CONCELLO DIXITAL, a través do cal, poderá facer o trámite de modo directo.

Alcaldía
Servizo de augas
Vehículos
Consumo
Non se atoparon formularios
Contratación
Non se atoparon formularios
Emprego
Non se atoparon formularios
Facenda municipal
Non se atoparon formularios
Impostos
Non se atoparon formularios
Media ambiente
Non se atoparon formularios
Padrón de habitantes
Non se atoparon formularios
Protección civil
Non se atoparon formularios
Recollida do lixo
Non se atoparon formularios
Secretaría xeral
Non se atoparon formularios
Servizos sociais
Non se atoparon formularios
Subvencións
Non se atoparon formularios
Sumidoiros
Non se atoparon formularios

Urbanismo e actividade

Comunicación previa
Licenza de actividade
Licenzas urbanísticas
Outros