Cidadanía

Parroquias

Unha parroquia é: orixinalmente, unha unidade mínima na división relixiosa das Igrexas cristiás, o terreo asignado a un cura ou pastor.

Unha unidade na división administrativa dalgunhas rexións e estados, o cal o rango vai dende inferior ó municipio, como nas comunidades autónomas españolas de Asturias e Galicia. Ó seu vez, as parroquias divídense en barrios.

As parroquias de Barro son as seguintes:
Agudelo, Barro, Curro, Perdecanai, Portela
e Valiñas.

A capital municipal está en Santo Antoniño (Perdecanai).

Directorio municipal

Oficinas municipales

Enderezo: Santo Antoniño, 11 – Perdecanai, 36194 Barro
Teléfono: 986 711 002
Email: oficinas@barro.es

Servizos sociais

Enderezo: Santo Antoniño, 11 – Perdecanai, 36194 Barro
Teléfono: 986 617 227
Email: servizossociais@barro.es

Urbanismo

Enderezo: Santo Antoniño, 11 – Perdecanai, 36194 Barro
Teléfono: 986 711 002
Email: oficinas@barro.es

OMIX - Biblioteca

Enderezo: Santo Antoniño, 12 – Perdecanai, 36194 Barro
Teléfono: 986 71 48 06 / 690 72 28 12
Email: omix@barro.es

Centro de saúde

Enderezo: Santo Antoniño, 18A – Perdecanai, 36194 Barro
Teléfono: 986 711 700 | 986 806 350

Farmacia Barro (María José Matovelle Gómez)

Enderezo: Santo Antoniño 16 – Perdecanai, 36194 Barro
Teléfono: 604 005 128

Farmacia de Curro (Ana María Fariña Rodríguez)

Enderezo: 57G CURRO, 36692 Fonte de Curro, Pontevedra
Teléfono: 986 297 409

Colexio "Amor Ruibal" de Barro

Enderezo: Santo Antoniño, 10 – Perdecanai, 36194 Barro
Teléfono: 886 151 996
Email: ceip.amor.ruibal@edu.xunta.es

IES de Barro

Enderezo: Outeiro, 9D – Perdecanai, 36194 Barro
Teléfono: 886 159 216
Email: ies.barro@edu.xunta.es

Xulgado de paz

Enderezo: Santo Antoniño, 18B. Perdecanai, Barro
Teléfono: 986 711 588

Taxi García Güimil

Enderezo: Casar, 28 – Agudelo, 36191 Barro
Teléfono: 619 064 621

Taxi Rosa María Fdez. Novo

Teléfono: 604 747 042

Servizo de recollida de voluminosos

1º e 3º xoves de cada mes previa chamada ás dependencias municipais