Educación

Colexios e institutos

O Centro de Educación Infantil e Primaria Amor Ruibal acolle a nenos entre 3 e 12 anos. Dependente da Xunta de Galicia, o colexio dispón de transporte, comedor, biblioteca e actividades extraescolares.

C.E.I.P Amor Ruibal

San Antoñino, s/n. Perdenacai
T. 986 711 752
www.edu.xunta.gal/centros/ceipamorruibal/

Pola súa banda, o IES de Barro é un instituto público con máis de 23 anos de fundado (desde 1999).

I.E.S. de Barro

Lugar Outeiro, 9D. Perdecanai
T. 886 159 216
www.edu.xunta.gal/centros/iesbarro/

Unitaria de Curro

Fonte de Curro, s/n – Curro, 36191 Barro
T. 986 713 443
eei.curro@edu.xunta.es

Escola Infantil Galiña Azul de Barro

Outeiro, 5 B – Perdecanai, 36194 Barro
T. 986 713 443
escolainfantil.barro@igualdadebenestar.org

Educación Artística

A Escola de Música de Barro, cun claustro de 15 profesores, recibe cada outono a varias decenas de estudantes para acompañalos no seu crecemento artístico.

Froito do traballo dese centro docente, derívase a Banda Xuvenil de Barro e a Asociación Cultura e Xuventude de Barro.

Escola de Música de Barro

T. 647 769 008
xuvenilbarro@gmail.com