Casamentos

Os dous lugares aptos para celebrar un matrimonio civil expostos pola Xunta de Galicia son: o Rexistro Civil e o Concello. Resulta importante coñecer que a inscrición dun matrimonio require a tramitación dun expediente previo no cal os contraentes acrediten o cumprimento dos requisitos para o seu casamento e a inexistencia de impedimentos legais para a súa realización. Os efectos civís do matrimonio, tanto se é canónico ou civil, comezan a producirse desde a súa celebración.