Concello

Corporación

ALCALDE:

D. Xosé Manuel Fernández Abraldes

CONCELLEIROS/AS:

Grupo municipal do BNG

D. Xosé Manuel Fernández Abraldes

Dna. María Rocio Martínez Sartal

D. Roberto Rivas Reboredo

Dna. María Amelia Cancela Cancela

D. Iván Bello Ferreiro

D. Adrián Silva Magdalena

Grupo municipal do PP

D. Alberto Diz Fontán

Grupo municipal do PSdeG-PSOE

D. José Sanmartín Soto

Grupo municipal de non adscritos:

D. José Antonio Landín Eirín

D. José Suárez Vázquez

D. Emilio Martínez Ramírez

GOBIERNO MUNICIPAL:

D. Xosé Manuel Fernández Abraldes
Alcalde do Concello de Barro

D. Roberto Rivas Reboredo:
1º Tenente de Alcalde
CULTURA, NORMALIZACION LINGUSTICA E PATRIMONIO

Dna. Amelia Cancela Cancela:
2ª Tenente de Alcalde
BENESTAR SOCIAL, EDUCACION E SANIDADE

D. Ivan Bello Ferreiro
3º Tenente de Alcalde
OBRAS , SERVIZOS, MEDIO RURAL E DEPORTE

Dna. María Rocio Martinez Sartal
MEDIO AMBIENTE, FESTAS E PARTICIPACION VECIÑAL

D Adrián Silva Magdalena:
PROMOCION ECONOMICA, EMPREGO, TURISMO E XUVENTUDE