Familia e menores

A familia é a célula fundamental da sociedade. Como tal, han de garantírselle dereitos e servizos que faciliten a súa constitución e vida cotiá.
Algúns dos aspectos clave na vida dunha familia son o matrimonio, o nacemento dos fillos, a conciliación na vida laboral e outros dereitos, así como o coidado da saúde de todos os seus membros.

Rexistro Civil

O Rexistro Civil de Barro é o organismo encargado de rexistrar os aspectos da vida civil como nacementos, defuncións, matrimonios, etc.

San Antoniño, s/n – 36194 – Barro
T. 986 711 588
registrocivil.barro@justicia.es

Dereitos laborais e conciliación familiar

Unha persoa que senta discriminada no seu traballo, ou non logre facer valer os seus dereitos de maternidade/paternidade, debe acudir ao Xulgado do Social.

No caso dos habitantes de Barro, a sede máis próxima atópase na cidade de Pontevedra.

Xulgado do Social Pontevedra
Rúa Hortas, s/n.
T. 986 805 672 / T. 986 805 673
social1.pontevedra@xustiza.gal

Poñer unha queixa interna dentro da empresa ou acudir aos sindicatos sempre é unha opción válida, pero o Xulgado debe ser tido en conta como aquela entidade do Ministerio de Xustiza especializada nestes temas.

No caso específico de mulleres discriminadas ou vítimas de acoso sexual, tamén teñen a opción de acudir ao Servizo de Igualdade.

Para contribuír coa conciliación familiar no verán, o Concello e a Deputación de Pontevedra axudan as familias co programa Espazo Concilia. Nel, acollen en horario laboral aos nenos no Pazo dá Crega, espazo natural e cultural de moita relevancia dentro da comunidade.

Saúde

A prestación da asistencia sanitaria tramítase inicialmente co Instituto de Traballo e Seguridade Social.

Con respecto ao Concello de Barro, as oficinas máis próximas atópanse en Pontevedra.

Con todo, resulta cada vez máis útil lembrar que moitas das prestacións e documentos ofrecidos polo Instituto de Seguridade Social poden solicitarse por sede electrónica.

Instituto Nacional de Seguridade Social
Rúa dos Gagos de Mendoza, 4. Pontevedra
T. 986 850 823

Centro médico e farmacias

Centro Médico
San Antoniño, s/n. Perdecanai
T. 986 711 700

Farmacia Barro (Ma José Matovelle Gómez)
San Antoniño, 16 B. Perdecanai
T. 604 005 128

Farmacia de Curro (Ana Ma Fariña Rodríguez)
Lugar Fonte de Curro, 57 G. Curro
T. 986 297 409

Espazo Concilia

O Concello de Barro pón en marcha cada verán un servizo para facilitar a conciliación laboral e familiar de nais e pais e onde os/as nenos/as poden pasar o verán relacionándose, realizando tarefas de aprendizaxe e de esparcemento.