Publicacións

comercio local 2019

Bases concurso POLO NADAL COMERCIO LOCAL 2019/20

O Concello de Barro convoca a campaña de promoción de compras no ámbito local no período de Nadal 2019/2020. Esta campaña consta de dúas accións unha dirixida á dinamización das compras dos establecementos comerciais e hostaleiros do Concello de Barro e outra acción dirixida á promocionar este evento e o comercio de Barro nas redes sociais. 1. PRIMEIRA ACCIÓN SORTEO: Dirixido a establecementos comerciais e hostaleiros do Concello de Barro, co ánimo de dinamizar as compras noso pobo nunhas datas tan salientables como estas, mediante o sorteo de 5 vales de 50 € e 1 DE 100 € de gasto nos comercios, restaurantes, e demais establecementos de hostalería e restauración do municipio. 1.1. A participación dos locais no concurso terá lugar mediante a súa inscrición mediante instancia presentada a través do rexistro do concello. 1.2....

anuncio exp predios agrarios parc curro portela

ANUNCIO EXPOSICION PUBLICA POPEVA PARCELARIA CURRO-PORTELA

ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE CURRO-PORTELA (BARRO - PONTEVEDRA ) EXPOSICIÓN PÚBLICA DO PLAN DE ORDENACIÓN DE PREDIOS DE ESPECIAL VOCACIÓN AGRARIA Comunícase a todas as persoas propietarias e interesadas en xeral no proceso de reestruturación parcelaria da zona de Curro-Portela que durante as datas que se indican vai estar exposto ao público o Plan de Ordenación de Predios de Especial Vocación Agraria (POPEVA). Durante este período poderán presentar as alegacións que consideren oportunas, mediante escrito rexistrado nas ofcinas da Xunta de Galicia ou por calquera dos medios establecidos legalmente. Igualmente, durante este prazo, poderán solicitar a inscrición provisional en dito plan as explotacións agrarias, agrupacións de persoas ttulares, iniciatvas singulares e iniciatvas de aproveitamento en común interesadas en integrarse en dito plan....

exposicion publica listas censo electoral

EXPOSICIÓN PÚBLICA LISTAS CENSO ELECTORAL - ELECCIÓNS CORTES XERAIS NOVEMBRO 2019

EXPOSICIÓN PÚBLICA  LISTAS CENSO ELECTORAL Con motivo das Eleccións a Cortes Xerais novembro 2019, as listas do Censo Electoral estarán expostas ao público do 30 de setembro ao 7 de outubro de 2019, ambos inclusive. A consulta poderá realizarse nas oficinas municipais, previa identificación do interesado/a. Barro, a 30 de novembro de 2019. O ALCALDE,

anuncio exposic public porx camiños 2f perdecanai barro ii

Exposición Publica Proxecto de Camiños PARCELARIA PERDECANAI - BARRO II

Proxecto de Camiños de  servizo e  obras  na  zona  de reestruturación parcelaria de Perdecanai-Barro  Il.  2ª fase, X-14019.   AVISO   ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE PERDECANAI-BARRO  Il (BARRO - PONTEVEDRA) EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PROXECTO DE OBRAS   Consonte co artigo 63.2 da Lei 4/2015, de 17 de xuño, de mellora da  estrutura  territorial agraria de Galicia comunícase a todas as persoas propietarias e interesadas en xeral que vai estar exposto ao público o Proxecto de Camiños de  servizo e  obras  na  zona  de reestruturación parcelaria de Perdecanai-Barro  Il.  2ª fase, X-14019. Durante o período dun mes poderán presentar as alegacións que consideren oportunas, mediante escrito rexistrado nas  oficinas da Xunta de Galicia ou por calquera dos medios est...

festa infantil 2019

Festa infantil "BARRO 2019"

Dentro da Programación da XL FESTA DO VIÑO o 13 de xuño de 2019, a partir das 18:00 h., Inchables de balde para todos os nenos e nenas no Pavillón Municipal.