Skip to content

Adxudicado o proxecto de renovación da cuberta do pavillón municipal

O Xunta de Goberno local vén de adxudicar o proxecto para a renovación da cuberta do pavillón municipal de Santo Antoniño nun proceso que espertou moito interese e ao que se presentaron máis de 20 ofertas de empresas distintas.

O orzamento base de licitación era de 150.000 euros, IVE incluído, e a mellor oferta recibida foi a realizada pola empresa Agencia Comercial Herenciana S.L., por un importe de 112.641,84 euros, o que permitirá que o concello aforre neste proxecto arredor do 25%.

O obxectivo é que as obras se realicen nos meses de verán, para causar as menores molestias posibles ás persoas usuarias.