Publicacións

cita previa servizos sociais concello de barro

SERVIZO DE CITA PREVIA DEPARTAMENTO SERVIZOS SOCIAIS CONCELLO DE BARRO

O Departamento de Servizos Sociais do Concello de Barro dende o luns día 1 de xuño atenderá ao público con cita previa. Para solicitar cita poderá chamar ao teléfono 986 617 227. Novo prazo de presentación de declaracións anuais de ingresos de pensións non contributivas do 1 de xuño ao 18 de xuño de 2020. Por outra banda, informar que se prorroga a vixencia das resolucións e certificados de recoñecemento de grao de discapacidade expedidos en Galicia, que se atopasen sometidos a revisión por caducidade durante o ano 2020 ata o día 14 de marzo de 2021 (Resolución do 26 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade da Consellería de Política Social).

catel serv atenc tempera fse 2014 20

SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERA 2020

Servizo de Atención Temperá Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020 “O FSE inviste no teu futuro”   Denominación da unidade subvencionada Agrupación de concellos: Cuntis, Barro, Caldas de Reis, Catoira, Moraña e Portas   As subvencións ás entidades locais para a prestación de servizos no marco da Rede galega da atención temperá están cofinanciadas pola Unión Europea no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020.   O obxectivo (O.T.9) é promover a igualdade, a saúde e a inclusión social mediante un conxunto de intervencións dirixidas á poboación infantil de 0 a 6 anos con trastornos do desenvolvemento ou en risco de padecelos, a súa familia e contorno, co fin de facilitar a súa autonomía persoal e a dita inclusión.

bando axudas basicas emerxencia social 2020

AXUDAS BASICAS DE EMERXENCIA SOCIAL 2020

AXUDAS BÁSICAS DE EMERXENCIA SOCIAL EXERCICIO 2020 A Deputación Provincial de Pontevedra publicou no BOPPO do 2 de marzo de 2020, a aprobación das Bases da convocatoroia de Axudas Básicas de Emerxencia para o exercicio 2020   TIPOLOXÍA DE AXUDAS: 1) Alimentación: alimentos perecedeiros, para bebés ou persoas con dietas especiais  prescritas por un facultativo (celíacos, diabéticos, etc.). 2) Uso da vivenda: axudas para o pago de débedas de alugueiro que impidan o desafiuzamento, axudas para o pago de hipoteca, con carácter excepcional, axudas para acondicionamento. 3) Pagamento de recibos: Evitar a perda de subministracións básicas da vivenda (recibo de electricidade, gas ou auga). 4) Pagamento de produtos e servizos de hixiene e limpeza. 5) Pagamento de produtos farmaceúticos. 6) Adquisición de electrodomésticos básicos. 7) Paga...

bando axudas emerxencia estado de alarma

AXUDAS PARA SERVIZOS BÁSICOS DE EMERXENCIA, estado de ALARMA

Diante da situación  social que estamos a vivir pola declaración do estado de ALARMA, o concello habilitou unha liña de axudas co obxectivo de atender as demandas de necesidade urxente das persoas que peor o están pasar.         Estas axudas están financiadas pola Deputación de Pontevedra, para a prestación de servizos básicos de emerxencia, e o Concello de Barro habilitará unha partida de fondos propios en caso de que a situación se prolongue e non foran suficientes os fondos achegados polo Organismo Provincial.         As axudas irán destinadas a compra de productos de primeira necesidade.         Poderán ser beneficiarias as persoas maiores de idade empadroadas no Concello de Barro, que xestionen a súa demanda a través dos servizos sociais  municipais  e que c...

20200315 bando alerta coronavirus

BANDO ESTADO DE ALERTA CORONAVIRUS

BANDO O Concello de Barro a vista do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de ALARMA para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, procedemos a          ADOPTAR AS SEGUINTES MEDIDAS como complemento ao Bando do 13 de marzo de 2020:   - A atención ao público nas dependencias municipais queda SUSPENDIDA (non se atenderá presencialmente), so se atenderá naqueles casos de extrema urxencia e necesidade, casos que serán valorados previamente trala solicitude de cita chamando aos teléfonos 986 711 002 ou 986 711 629, ou a través do enderezo electrónico oficinas@barro.gal, posto que OS PRAZOS PARA TODOS OS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS FORON PARALIZADOS. Os trámites electrónicos co Concello poderánse realizar a través da sede electrónica barro.sedelectronica.gal.  ...