Publicacións

cartaz as verbas que contan 2023

Bases Concurso AS VERBAS QUE CONTAN 2023

1. PARTICIPANTES: Poderán concorrer a este certame, calquera persoa que non sexa profesional nin teña publicado individualmente ningún traballo literario, e que estea empadroada ou escolarizada no Concello de Barro. 2. EXTENSIÓN: O tipo de composicións a presentar, poderán ser: -En prosa: contos ou microrrelatos -En verso: acrósticos, caligramas ou haikus. 2.1.- PROSA: CONTOS E MICRO RELATOS Os traballos cómpre que sexan, orixinais e inéditos e en lingua galega. Terán unha extensión MÁXIMA de: • Para alumnado de entre 3 e 5 anos, imprescindible que realicen ilustracións que conten unha historia, cunha extensión máxima de 6 folios por unha cara incluídas a portada e a contraportada (un traballo por aula). • Para alumnado de primaria a extensión será de tres carillas, tendo en conta que deberá ter estrutura de conto,...

Corrida do galo en Barro

XOGO TRADICIONAL ENTROIDO: A corrida do galo 2023

COMO SE XOGA ELEMENTOS QUE PRECISAMOS: -12 laranxas, unha vimbia, 1 corda e un pano para tapar os ollos As laranxas estarán divididas en grupos de 3 empregando topes entre os grupos, furando a vimbia. INTENTOS: -Cada persoa dálle unha vez cos ollos tapados DISTANCIA DE SAÍDA: -5 pasos PAU: -mango dun sacho GAÑA QUEN TIRE A ÚLTIMA LARANXA.   PRIMEIRA.- Obxecto Convócase o Xogo da “CORRIDA DO GALO” co obxectivo de, fomentar a participación e convivencia durante as Festas de Entroido e recuperar as tradicións compartíndoas cos veciños e visitantes. SEGUNDA.- Participantes Realizarase unha primeira campaña de dinamización e mostra do xogo dentro do CEIP Amor Ruibal, na que os grupos dos alumnos e alumnas de 3º, 4º, 5º e 6º de primaria practicarán o xogo, en gran grupo, para coñecer as regras e a súa...

cartel atención temperá_web_2127_v0 1

ENTIDADE BENEFICIARIA AXUDA ATENCIÓN TEMPERÁ

Esta entidade foi beneficiaria da convocatoria de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá nos anos 2022 a 2024, cofinanciada pola Unión Europea.

imaxe entroido 2023

Bases do concurso de disfraces infantil e adultos. Entroido 2023

Establécense as seguintes bases para o Concurso de disfraces que se celebrará o día 26 de febreiro de 2023 no Pavillón Municipal do Concello de Barro. -Horarios:           De 17:00 h. a 18:30 baile e animación A partir das  19:00 h inicio do concurso infantil e adultos.   1º MODALIDADES, CATEGORÍAS E PREMIOS Establécense os seguintes premios, con cargo á partida orzamentaria da Concellería de Cultura do Concello de Barro, coas seguintes modalidades e categorías: CONCURSO INFANTIL   INDIVIDUAL 1º PREMIO INDIVIDUAL: 50€    2º PREMIO INDIVIDUAL: 30€   3º PREMIO INDIVIDUAL: 20€ PARELLAS                       ...

2023 bando pie asin

2023 BANDO PRESENTACIÓN PIE

PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO (PIE)   Don Xosé Manuel Fernández Abraldes, Alcalde-Presidente do Concello de Barro, fai saber:   Que os concellos de Barro, Calda de Reis, Cuntis, Moraña e Portas puxemos en marcha de forma conxunta un novo Programa Integrado de Emprego (PIE), cofinanciado pola Xunta de Galicia e o Servizo de Emprego Estatal.   Nos proxectos precedentes conseguiuse unha alta porcentaxe de colocación das persoas participantes no programa de emprego, polo que participar nestes proxectos é unha boa oportunidade para aquelas persoas que estean buscando incorporarse ao mundo laboral.   No PIE que se está a poñer en marcha para este ano aínda hai prazas dispoñibles para persoas menores de 30 anos dalgún dos cinco concellos que formamos parte do proxecto.   Ademais do asesoramento especializado para a búsqueda de emprego, neste programa tamén...