Curso gratuito de ENSINO DE NOVAS TECNOLOXÍAS. OS NOS@S MAIORES MELLOR ACOMPAÑAD@s.

Ensino de Novas Tecnoloxías:

  • Máquina de quendas de concellos e Centros de Saúde.
  • Caixeiro automático.
  • Teléfono móbil.
  • App móbil do Sergas.

Datas: Lúns 22, 29 de abril e 6, 13 de maio de 2024 de 10:00 a 12:30 h.

Lugar: Salón de sesións da Casa do Concello de Barro.

Inscripcións ata o 19 de abril de 2024 no Departamento de Servizos Sociais de Barro.

Para descargar o cartel prema AQUI.

7 DE ABRIL DÍA MUNDIAL DA SAÚDE

Hoxe, 7 de abril, conmemórase o DÍA Mundial da Saúde. Este ano 2024, a Organización Mundial da Saúde (OMS), centra as reivindicacións no lema “A MIÑA SAÚDE, O MEU DEREITO”, como forma de sensibilizar á poboación sobre a ameaza para a saúde que supoñen os conflitos bélicos.

Dende o Concello de……. (Proxecto de prevención das condutas adictivas) sumámonos á OMS para reivindicar a importancia da saúde e da asistencia médica universal. Para iso, convidamos á poboación de……a ler o Manifesto do Día Mundial da saúde que se adxunta nesta entrada, así como a participar no xogo “Canto sabes sobre a saúde?”, baseado no famoso programa de televisión PASAPALABRA, co que poder reflexionar e recordar hábitos e estilos de vida saudables.

Xogo

Para ver o manifesto prema aqui.

Para imprimir o cartel prema aqui.

LIMPEZA DE PARCELAS E XESTIÓN DAS FRANXAS DE PROTECCIÓN

Para dar cumprimento á Lei 3/2007 de 9 de abril de prevención e defensa contra os incendios forestais da Xunta de Galicia,  as persoas ou entidades propietarias de parcelas deben mantelas limpas e xestionar correctamente a biomasa das franxas de protección antes do día 31 de maio do 2024:

  • As parcelas lindantes con solo de núcleo rural ou urbano, solo urbanizable, edificacións ou vivendas illadas, gasolineiras, parques e instalacións industriais deben manter limpa unha franxa de 50 metros medidos desde o límite do solo urbano, de núcleo rural ou urbanizable;  medidos desde a parede exterior das edificacións ou medidos desde os límites da propiedade no caso de gasolineiras ou instalacións e parques industriais.

Nesta franxa de 50 metros non poderá haber especies pirófilas (piñeiros, eucaliptos, acacias, mimosas, etc.) e as árbores frondosas caducifolias (castiñeiros, carballos, freixos, etc.) deberán separse 7 metros entre si, medidas de pé a pé.

Estas parcelas tamén deberán manter unha franxa de 15 metros na que tampouco poderá haber ningunha especie frondosa caducifolia.

  • As parcelas que estremen con estradas e vías non poderán ter nunha franxa de 10 metros especies pirófilas e nunha franxa de 4 metros especies frondosas cadudifolias.
  • Todas as parcelas deberán estar limpas de maleza (silvas, toxos, fentos, etc.), incluíndo aquelas parcelas que se atopen dentro de núcleo rural, urbano ou urbanizable.

De non se cumprir estas medidas contempladas na Lei 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios forestais en Galicia da Xunta de Galicia, a partir do 1 de xuño do 2024 a administración poderá impor sancións coercitivas ou abrir un expediente sancionador e executar subsidiariamente os traballos repercutíndolle o custo ás persoas ou entidades propietarias das parcelas.

Para imprimir o Bando prema AQUI.

REXISTRO OBRIGATORIO DE EXPLOTACIÓNS AVÍCOLAS DE AUTOCONSUMO (GALIÑEIROS)

Don Xosé Manuel Fernández Abraldes, Alcalde-Presidente do Concello de Barro, fai saber que:

O novo Real Decreto 637/2021, do 27 de xullo, establece as normas básicas de ordenación das granxas avícolas e obriga ao rexistro das explotacións avícolas de autoconsumo. É por isto que todas as persoas que conten cun galiñeiro na súa vivenda teñen a obriga rexistralo no Servizo de Sanidade Animal da Xunta de Galicia.

Para facilidade da veciñanza de Barro, o concello puxo a disposición nas oficinas municipais un modelo do documento que hai que presentar (MR501A) e que se poderá presentar a través do Rexistro do Concello, sen necesidade de acudir ás dependencias da Xunta de Galicia. Para realizar este trámite é imprescindible achegar o DNI. Esta comunicación tamén se pode realizar a través de medio electrónicos. Para consultas relacionadas con este tema pódese contactar co Servizo de Gandaría de Pontevedra no teléfono 886 206 569.

Se quere acceder ao BANDO prema aqui.

Se quere acceder ao MODELO DE COMUNICACIÓN PREVIA prema aqui.

ANUNCIO IMPORTANTE: DATA LÍMITE PARA SOLICITAR CAMBIOS DE TITULARIDADE DE PARCELAS EN ZONA CONCENTRACIÓN PARCELARIA AGUDELO – BARRO – VALIÑAS.

Infórmase a todos os interesados na zona de concentración parcelaria de Agudelo- Barro-Valiñas que, por resolución da directora xeral de Desenvolvemento Rural do 14.02.2024, se estableceu como data límite para solicitar os cambios de titularidade de fincas de substitución o día 30.03.2024, incluído.

Nota: Os negocios xurídicos de transmisión da propiedade deberán realizarse en escritura pública coa liquidación do imposto correspondente. En caso de falecemento do titular tramitarase sempre e cando exista partición de herdanza e esta afecte a fincas de substitución íntegras.

En todo caso, a persoa titular adquirinte quedará subrogada na posición da anterior titular, coas limitacións, deberes e obrigas que resulten do proceso.

Pode consultar o texto íntegro da resolución na web da Consellería do Medio Rural: mediorural.xunta.gal/es/recursos/anuncios

Máis información:

Teléfonos: 886 206 582 – 886 206 643 – 986 805 440

Luns a venres, de 9:00 a 14:00

Normativa: Artigo 41.3 da Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia, modificado pola Lei 10/2023, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

Para aceder ao anuncio en *.pdf prema aqui e en *.jpg prema aquí.

TALLER DE MEMORIA 2024.

O Concello de Barro desenvolverá un obradoiro de memoria interactiva, dirixido a 25 persoas maiores de 60 anos, todos os luns do mes de abril e primeiro luns do mes de maio de 2024, en horario de 17,00 a 18,30 horas.

As persoas interesadas poderán acudir a inscribirse no Departamento de Servizos Sociais, ca seu DNI, do 1 ao 22 de marzo.

As prazas serán adxudicadas por estrita arde de entrada no Rexistro Xeral do Concello.

Para acceder ao BANDO prema aquí.

PROGRAMA DUS 5000 – MEDIDA: RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE BARRO.

Proyecto acogido de las ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

#PlanDeRecuperación

Beneficiario: AYUNTAMIENTO DE BARRO

Inversión total: 262.583,36 €

Importe la ayuda: 233.195,81 €

Medida: RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE BARRO.

Componente 2, inversión 4( C2.I4)

Para acceder ao cartel prema aquí.

15N DIA MUNDIAL SEN ALCOL – ALCOL “MENOS É MAIS”

Hoxe, 15 de Novembro, conmemórase o Día Mundial sen alcol. Esta data foi instaurada por varias organización españolas de promoción da saúde co obxectivo de concienciar á poboación sobre os graves efectos que conleva o consumo abusivo de alcol na idade adulta e calquera consumo en menores de idade. Como medida de apoio das campaña de sensibilización polo Día Mundial sen alcol 2023, dende o Proxecto de prevención das condutas aditivas no eido local de Cuntis, Barro, Campo Lameiro, Moraña e Portas, promóvese, un ano máis, a campaña ALCOL “MENOS É MÁIS”; a través da cal, preténdese sensibilizar á poboación xeral, e particularmente á xuventude, sobre as serias repercusións do alcol na saúde física, mental e social das persoas.

#ALCOLMENOSÉMÁIS

Para acceder áo CARTEL prema aquí.

Para acceder ao MANIFESTO prema aquí.

PREVENCIÓN DO ABUSO DAS TIC DENDE A FAMILIA con Belén Montesa e Juan Carlos Permuy.

O próximo luns 20 de novembro realizarase, no CEIP Amor Ruibal de Barro,  un Obradoiro de Prevención do abuso das Novas Tecnoloxías dende a familia. Co que informar e dar ferramentas as familias de Barro para promover un uso seguro, responsable e saudable das TRICS (Tecnoloxías da información, comunicación e relación) entre as súas crianzas.

A sesión será impartida por Belén Montesa Lou e Juan Carlos Permuy psicólogos xerais sanitarios especializados en Prevención das condutas adictivas e Terapia Familiar Sistémica.

Co fin de facilitar a conciliación, a rapazada escolarizada no centro poderá permanecer nas instalacións do colexio co acompañamento de persoal do servizo de conciliación, mentres as súas familias participan na actividade.

A vosa presenza é moi importante.

Onde? Aula de audiovisuais do CEIP Amor Ruibal de Barro

Cando? 20 de novembro ás 18:00h

Organiza: CEIP Amor Ruibal de Barro en colaboración co Proxecto de prevención das condutas adictivas no eido local do Concello de Barro.

Para descargar o cartel da actividade pinche aqui.

O CONCELLO DE BARRO foi beneficiario da convocatoria de subvencións para a prestación de servizos no marco da Rede Galega de atención temperá 2022 a 2024.

Esta entidade foi beneficiaria da convocatoria de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá nos anos 2022 a 2024, cofinanciada pola Unión Europea.

O obxectivo principal destas axudas é promover a autonomía persoal de menores de 0 a 6 anos con trastornos no seu desenvolvemento.
O resultado que se pretende acadar é facilitar a inclusión social e a igualdade de oportunidades de todos os nenos e nenas.