Subseccións

Publicacións

Prazas de persoal laboral en diversas categorías no Consello Superior de Investigacións Científicas.

Prazo: 07/12/2011 Requisitos: Categoría: Titulado Superior de Actividades Técnicas e Profesionais: Titulo de Ingeniero Superior en Electrónica ou equivalente. Categoría: Titulado Medio de Actividades Técnicas e Profesionais: Titulo de Ingeniero Técnico Industrial ou equivalente. Técnico Superior de Actividades Técnicas e Profesionais: - Laboratorio de Análise e Control: Titulo de Técnico Superior en Análise e Control ou equivalente. - Xestión e Organización dos Recursos Naturais e paisaxísticos: Titulo de Técnico Superior en Xestión e Organización dos Recursos Naturais e Paisaxísticos ou equivalente. - Laboratorio de Análise e Control: Titulo de Técnico Superior en Análise e Control ou equivalente. - Desenvolvemento de Produtos Electrónicos: Titulo de Técnico Superior en Desenvolvemento de Produtos Elec...

Probas libres para a obtención de títulos de formación profesional extinguidos.

Prazo solicitudes: Para a 2ª convocatoria, no mes de xuño: de 10 a 21 de maio de 2012 Requisitos: Cumprir os requisitos académicos de acceso directo ou mediante proba aos ciclos formativos correspondentes de grao medio ou superior, establecidos no artigo 41 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ter formalizada en cursos académicos anteriores a matrícula nalgún centro educativo de Galicia e nun ciclo formativo actualmente extinguido, derivado da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, dos que se convocan probas libres de módulos profesionais. Non estar matriculado/a simultáneamente nas probas libres obxecto desta orde e no ciclo formativo establecido ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, que substitúa o establecido ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xer...

CURSOS DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA GALEGA NIVEL MEDIO

Prazo: 20/09/2011 Nestes cursos pódese inscribir calquera persoa maior de 16 anos coa certificación do curso básico de linguaxe administrativa galega, de perfeccionamento da lingua galega ou CELGA 4. Con todo, daráselles preferencia aos empregados das administracións públicas da Galiza. Máis información na OMIX de Barro ou en http://www.eoidepontevedra.org ou por teléfono: 986 833 018

Cursos CNTG

PROGRAMACIÓN FORMATIVA PARA O CURSO 2011-2012. Oracle, LPI, Red Hat, Zentyal, Microsoft, ISTQB, Prince2, ITIL, VMware, PMI, Asterisk, Cisco, Scrum, OMG, Zend, etc. + SEMINARIOS e XORNADAS no 2011: Seminario sobre desenvolvemento de servizos web: Xoves, 22 de setembro de 2011, ás 9:30 horas Technet Microsoft: Cloud services e Azure: Martes, 27 de setembro de 2011, ás 9:30 horas Xornada Técnica sobre Fundamentos de Testeo de Software: Martes, 11 de outubro de 2011, de 9:30 a 13:30 horas. Seminario sobre Tunning e Axustes de Rendemento en Bases de Datos Oracle: Luns, 12 de decembro de 2011, de 9:30 a 13:30 horas DESTINATARIOS/AS: Preferentemente profesionais do sector das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC). DATAS E LUGAR DE REALIZACIÓN: Desenvolverase de outubro de 2011 a xuño de 2012, nas Aulas do Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia, en Santiago de Compostela. PRAZOS DE I...

probas de avaliación en competencias clave - 2

Probas de avaliación en competencias clave para o acceso ás accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación profesional da formación profesional para o emprego. Prazos: solicitudes ata o 28/09/2011   Competencias clave: •Comunicación en lingua galega. • Comunicación en lingua castelá. • Comunicación en lingua estranxeira (inglés). • Competencia matemática. • Competencias en ciencia. • Competencia en tecnoloxía. • Competencia dixital. As probas terán lugar no recinto feiral de Silleda, en Silleda (Pontevedra). Datas: 29 de outubro o nivel 2 e 5 de novembro o nivel 3. Matemáticas: Sábado mañá. Das 10.00 ás 11.00 Lingua castelá: Sábado mañá. Das 11.30 ás 12.30 Lingua galega: Sábado mañá. Das 13.00 á...