Subseccións

Publicacións

Vixiantes de Seguridade

Probas de selección para vixiantes de seguridade e as súas especialidades para o ano 2012. PRAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 1ª Convocatoria: Até o 13 de xaneiro de 2012. 2ª Convocatoria: Do 13 ao 22 de febreiro do 2012. 3ª Convocatoria: Do 9 ao 18 de abril do 2012. 4º Convocatoria: Do 14 ao 23 de maio do 2012. 5ª Convocatoria: Do 11 ao 20 de xuño do 2012. 6ª Convocatoria: Do 10 ao 19 de setembro do 2012. 7ª Convocatoria: Do 22 ao 21 de outubro de 2012. DESTINATARIOS: Poderán participar nas probas e son destinatarios da presente convocatoria: a) Os aspirantes a vixiantes de seguridade e as súas especialidades (escoltas privados e/ou vixiantes de explosivos e sustancias perigosas) que acrediten ter superado o curso ou cursos correspondentes nos centros de formación de seguridade privada autorizados pola Secretaría de Estado de Seguridade. b) O persoal de...

Manipuladores Gases Fluorados

Expedición de certificados das persoas que manipulen os gases fluorados. Prazo: As solicitudes poderán presentarse en calquera momento do ano. Certificacións persoais: – Certificado acreditativo da competencia para a manipulación de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refrixerantes fluorados. – Certificado acreditativo da competencia para a manipulación de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados. – Certificado acreditativo da competencia para a manipulación en equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados. – Certificado acreditativo da competencia para a manipulación de sistemas frigoríficos que empreguen refrixerantes fluorados destinados a confort térmico de persoas instalados en vehícu...

Recoñecemento de competencias profesionais

Resolución do 23 de novembro de 2011, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se realiza a convocatoria pública do recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, para un total de 2450 prazas nas unidades de competencia das cualificacións profesionais de "Atención sociosanitaria a persoas no domicilio", "Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais", " Confección e mantemento de artes e aparellos", "Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial" e "Operacións básicas de restaurante bar".  Prazo: Atención sociosanitaria a persoas no domicilio, atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais e de confección e mantemento de r...

Cursos formación e desenvolvemento cooperativo.

Oferta formativa do Consello Galego de Cooperativas que se desenvolverá nos anos 2011-2012 Para poder realizar a inscrición nos cursos, primeiro haberá que rexistrarse. Para realizalo rexistro na plataforma deberá pinchar sobre a palabra “Rexístrese”, que aparece a dereita deste texto, e abrirase un formulario no que vostede terá que introducir unha serie de datos que quedarán almacenados na plataforma. Unha vez introducidos os datos requiridos, recibirá un correo electrónico indicándolle o correcto rexistro dos seus datos e recordándolle o nome de usuario e contrasinal. Posteriormente, sempre que acceda a esta plataforma deberá introducir o seu nome de usuario e a súa contrasinal no formulario que aparece na columna dereita. Xa identificado na plataforma, poderá solicitar os cursos que desexe simplemente pinchando sobre a palabra “inscribirse” que...

CURSO PARA OBTER A HABILITACIÓN ASESORAMENTO/AVALIACIÓN DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS.

Prazo: 24/11/2011 Resolución do 21 de outubro de 2011 que ten por obxecto convocar, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, os cursos de formación específica para obter a habilitación para exercer as funcións de asesoramento e avaliación do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral, regulado polo Real Decreto 1224/2009, nas unidades de competencia correspondentes ás cualificacións profesionais de atención sociosanitaria a persoas no domicilio e atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais.  O contido do curso terá como referente o establecido nos anexos IV e V do Real Decreto 1224/2009 do 17 de xullo. Desenvolverase a través dunha plataforma en liña e constará de varias sesións presenciais, unha avaliación de cada un dos bloques de contidos e unha proba p...