Subseccións

Publicacións

Probas de avaliación en competencias clave.

Prazo de solicitude:02/03/2012. Horario:     As probas terán lugar no recinto feiral de Silleda (Pontevedra).     - Competencias clave de nivel 2: 14-04-2012     - Competencias clave de nivel 3: 15-04-2012 O candidato realizará unha proba por cada unha das competencias clave convocadas en que se inscribise. A duración da proba en cada competencia clave é dunha hora. Requisitos:            * Convócanse probas nos dous niveis, 2 e 3, nas seguintes competencias clave:           - Comunicación en lingua galega.           - Comunicación en lingua castelá.           - Comunicación en lingua estranxeira (inglés).           -...

Exámenes da ESO (probas libres)

Adiántase o exame por libre da ESO para maiores de 18 anos. Probas destinadas á obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de 18 anos,  as datas previstas para as probas de graduado en secundaria para maiores de dezaoito anos neste ano 2012: - Primeira convocatoria: 27 de abril. Período de inscrición: 20 ao 30 de marzo. - Segunda convocatoria: 13 de setembro. Período de inscrición: 3 e 4 de setembro.  

Curso de Monitor ocio e tempo libre

.

O segunte paso

.

CURSO DE PREPARACIÓN PROBAS CICLO MEDIO FP

Dende a EPA de Pontevedra realizan clases de preparación acceso ós Ciclos Medios e neste momento quedan 14 prazas, as clases son gratuítas. Para inscribirse nas clases: 2  fotos, DNI, tarxeta sanitaria, sobre de matricula en conserxería 2€ Recordade que o prazo de inscrición para os a proba de acceso os ciclos medios é do 27 de febreiro ó 9 de marzo. Para poder concorrer á proba é necesario ter cumpridos dezasete anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba. A proba divídese en tres partes: - Sociolingüística: Lingua castelá, Lingua galega, Ciencias sociais. - Matemática: matemáticas. - Científico-técnica: Ciencias da natureza, Tecnoloxía. A proba dará lugar a obtención dunha certificación na que constará a nota final lograda e a cualificación obtida en cada unha das...