Subseccións

Publicacións

Bolsas para a inmersión lingüística en inglés en España.

Prazo: ata 07/04/2012. Duración: 1 semana, durante o mes de xullo de 2012. Axuda: 900 euros que se aboarán directamente á/s empresa/s que resulte/n adxudicataria/s. Non obstante, para completar o prezo total do curso os alumnos aboarán 100 euros á empresa que resulte adxudicataria. Requisitos: Ter nacido entre o 1 de xaneiro de 1992 e o 31 de decembro de 1995 e estar matriculado no curso 2011-2012 en calquera curso dalgún dos seguintes estudos: Bacharelato, Ensinanzas profesionais de música e danza, Grao medio de Formación Profesional, Grao medio de artes plásticas e deseño, Grao medio de ensinanzas deportivas e Ensinanzas de idiomas de nivel intermedio ou avanzado. Ter obtido no curso 2011-2012 a condición de bolseiro do Ministerio de Educación conforme á Orde EDU/2099/2011, do 21 de xullo, pola que se convocan bolsas e axudas ao estudo de carácter xeral e de mo...

Bolsas para cursos de lingua francesa en Francia.

Prazo: ata 07/04/2012. AXUDA: Ata un máximo de 1.255 euros (que se aboarán á empresa adxudicataria do programa). Os alumnos beneficiarios aboarán 100 euros á empresa adxudicataria. Axuda adicional de 70 € para gastos de desprazamento. Requisitos: Ter nacido entre o 1 de xaneiro de 1992 e o 31 de decembro de 1995 e estar matriculado no presente curso 2011-2012 en calquera curso dalgún dos seguintes estudos: Bacharelato, Ensinanzas profesionais de música e danza, Grao medio de Formación Profesional, Grao medio de artes plásticas e deseño, Grao medio de ensinanzas deportivas, Ensinanzas de idiomas de nivel intermedio ou avanzado. Ter obtido neste curso 2011-2012 a condición de bolseiro do Ministerio de Educación conforme a Orde EDU/2099/2011, do 21 de xullo, pola que se convocan bolsas e axudas ao estudo de carácter xeral e de mobilidade, para alumnado que curse estudos...

Bolsas para cursos de lingua inglesa ou alemá ou francesa.

Prazo: ata 07/04/2012. Duración do curso: polo menos, tres semanas de duración, cun mínimo de 20 horas lectivas semanais entre o 1 de xullo e o 30 de novembro do ano 2012. Paises de realización e Dotación (aboarase directamente aos estudantes seleccionados): - Cursos de lingua inglesa: Australia: 2.645 euros. Canadá: 2.145 euros. Estados Unidos de Norteamérica: 2.145 euros. Malta: 1.245 euros. Nova Zelandia: 2.445 euros. Reino Unido: 1.745 euros. República de Irlanda: 1.745 euros. - Cursos de lingua alemá: Calquera país da Unión Europea cuxa lingua oficial sexa o alemán: 1.745 euros. - Cursos de lingua francesa: Calquera país da Unión Europea cuxa lingua oficial sexa o francés: 1.745 euros. Canadá: 2.145 euros Requisitos: Estar matriculado neste curso académico 2011-2012 en Ensinanzas Artísticas Superior...

Cursos de idiomas no estranxeiro

DESTINATARIOS Todos os mozos e mozas con idades comprendidas entre os 14 e os 30 anos (Consultar na guía as idades para cada escola). Os/as menores de idade deberán presentar unha autorización dos seus/súas pais/nais no momento de efectuar a reserva, sen prexuízo de cumprimentar posteriormente os documentos particulares que cada escola determine. Para os/as menores de 16 anos é obrigatorio contratar o servizo de transfer tanto de ida como de volta (servizo de recollida e desprazamento desde o aeroporto ata o aloxamento). PRAZO DE SOLICITUDES Hai que facer a solicitude como mínimo 15 días antes do comezo do curso, en tempada baixa (de xaneiro a maio e de outubro a decembro, e 30 días antes, en tempada alta (de xuño a setembro). Para os cursos en Estados Unidos e Canadá, 30 ou 60 días antes da data de comezo do curso, dependendo de si se necesita ou non visado de estudante. En tempada...

Recoñecemento da experiencia profesional

Prazo: Dende 01/03/2012 ata o 31/03/2012 Unidades de competencia da cualificación profesional Operacións básicas de restaurante e bar Ocupacións e postos  de traballo relevantes: -    Axudante de camareiro -    Axudante de bar Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial Ocupacións e postos de traballo relevantes: -    Caldeireiro- Tubeiro -    Tubeiro industrial -    Tubeiro naval Mais información na OMIX de Barro 986714806 ou na paxina da Consellería de traballo e Benestar