Subseccións

Publicacións

Probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2012-2013

Data: Dende o 08/06/2012 ata o 28/06/2012. Requisitos: ACCESO AS ENSINANZAS DEPORTIVAS DE GRAO MEDIO Terá acceso ao grao medio das ensinanzas deportivas as persoas que cumpran calquera dos seguintes requisitos: a) Dispoñer do título de graduado en Educación Secundaria, ou equivalente, e superar unha proba específica. Para o acceso ao segundo nivel de grao medio: ter superados os estudos do primeiro nivel na correspondente modalidade ou especialidade deportiva. b) A persoa que non dispoña do título de graduado en Educación Secundaria, ou equivalente, deberá ter 17 anos e superar a proba de madureza, ademais da correspondente proba específica. A proba de madureza poderase substituír pola proba de acceso a ciclos formativos de grao medio de Formación Profesional ou de Artes Plásticas e Deseño, ou a de acceso á universidade para maiores de 25 anos. ACCESO ÁS...

Curso de elaboración de pinchos/Curso de iniciación á cata

.

Obradoiro participación xuvenil 21 de abril

.

+ EMPREGO - 2

.

Exámenes libres de inglés e francés pola UNED

Data:16 de xuño de 2012. Matricula: do 10 de abril ao 30 de abril de 2012 Idiomas e niveis: Inglés B1 e Francés B1 Prezo: Xeral: 100 € Estudante UNED: 75 € CENTROS DE EXAME -Pontevedra Exámen: Dúas probas, unha oral e unha escrita. Mais información pinchando no link da UNED. Proba escrita: A proba escrita terá lugar o 16 de xuño. Consta de tres partes. 1.- 15 preguntas de uso da lingua (gramática, vocabulario). 2.- Dous textos con 15 preguntas (en total) de comprensión. 3.- Dous exercicios de expresión escrita. Proba oral: A proba oral realizarase a través da aplicación informática E-Oral do 7 de maio ao 7 de xuño de 2012.