Deportes

915 896 700   Consello Superior de Deportes
986 861 117   Servizo Provincial de Deportes da Xunta de Galiza