Skip to content

O Concello de Barro organiza unha charla para axudar a previr ataques de Vespa velutina en persoas e animais e para dar as pautas a seguir no caso dun ataque

A Vespa asiática é unha especia invasora que non só provoca danos en cultivos ou en enxames de abellas, senón que supón un auténtico perigo para persoas e animais.

No ano 2023, en Galiza, faleceron máis de 10 persoas a causa de picaduras deste insecto, a maioría delas mentres facían labores agrícolas. É por iso que o concello de Barro, en colaboración con apicultores locais, decidiron levar a cabo unha charla dirixida á veciñanza para poder axudar a previr este tipo de ataques tanto en persoas como en animais.

Contarase tamén coa presenza de persoal sanitario, Christian Piñeiro, Médico residente especialista en medicina familiar e comunitaria, e Tania Rodríguez, enfermeira do Sergas, quen explicarán os protocolos a seguir no caso dun ataque.

Esta mesa redonda está composta tamén por Esteban Jamardo e Ángel Garabán, apicultores locais cunha longa traxectoria no combate desta especie invasora; por Jacobo Souto, que vivíu en primeira persoa os ataques deste insecto e por Pilar Calvo e Jose Manuel Martínez, propietarios de animais atacados.