Skip to content

Abraldes asina a compra dos terreos da antiga central de Telefónica

O alcalde asinou en Madrid a formalización da compra da parcela na que está a central de Telefónica no Santo Antoniño, unha vez que quedou en desuso.

Unha vez que estea construído o novo centro de saúde, á parcela do actual centro médico engadirásella esta parcela recén adquirida e a parcela na que está o composteiro, para facer un gran solar de 700 m² no que poder construir un equipamento de uso sociosanitario.

O custo da compra desta parcela de Telefónica ascendeu a 17.331 euros.