Skip to content

Pleno de Organización do mandato 2023-2027

A organización da corporación e do goberno municipal para o vindeiro mandato, despois da celebración do Pleno de organización, queda da maneira que segue:

🟩 Voceir@s dos grupos políticos no Pleno:

▪️ BNG: Roberto Rivas Reboredo
▪️ PSOE: José Sanmartín Soto
▪️ Xuntos: José Antonio Landín Eirín
▪️ PP: Eduardo Ruadas García

🟩 Dedicacións e retribucións por asistencias a órganos colexiados:

▪️ Dedicación exclusiva ao alcalde, Xosé Manuel Fernández Abraldes: 34.500 euros brutos anuais
▪️ Media dedicación ao primeiro tenende de alcalde, José Sanmartín Soto: 17.000 euros brutos anuais
▪️ Asistencia a Plenos: 100 euros
▪️ Asistencia a Xuntas de Goberno Local: 50 euros
▪️ Asistencia a Comisións: 30 euros

🟩 O Goberno municipal está intregado por 5 concelleir@s do BNG e por 3 do PSOE. O alcalde delega nos membros do Goberno as seguintes competencias. Todas as non delegadas expresamente son competencia directa da Alcaldía:

🔵 BNG:
▪️ Xosé Manuel Fernández abraldes: Alcalde
▪️ María Rocío Martínez Sartal: Medio ambiente, Promoción económica e Emprego
▪️ Roberto Rivas Reboredo: Cultura e Patrimonio
▪️ María Amelia Cancela Cancela: Servizos sociais e Sanidade
▪️ Iván Bello Ferreiro: Accesos a núcleos, Seguridade viaria, Humanizacións, Medio rural, Normalización lingüística, Deporte e Xuventude

🔴 PSOE:
▪️ José Sanmartín Soto: Obras e Servizos
▪️ Digna Lía Rodríguez Barros: Igualdade, Benestar, Educación e Muller
▪️ Rocío Touriño Reboredo: Festas parroquiais, Participación veciñal, Turismo e Feira.

🟩 Composición da Xunta de Goberno Local:

▪️ Xosé Manuel Fernández Abraldes: Presidente
▪️ José Sanmartín Soto: Primeiro tenente de alcalde
▪️ Iván Bello Ferreiro: Segundo tenente de alclade
▪️ Digna Lía Rodríguez Barros: Terceira tenenete de alcalde

🟩 Comisión especial de contas e Comisión informativa de asuntos ao pleno:

▪️ Presidente: Xosé Manuel Fernández Abraldes
▪️ BNG 3 : Mª Rocío Martínez sartal, Amelia Cancela Cancela e Iván Bello Ferreiro
▪️ PSOE: 2: José Sanmartín Soto e Digna Lía Rodríguez Barros
▪️ Xuntos 1: José Antonio Landín Eirín
▪️ PP: Eduardo Ruadas García

🟩 Periocidade das sesións:

▪️ Pleno: 2 meses
▪️ Comisión informativa de asusntos ao Pleno: 2 meses
▪️ Comisión de contas: 12 meses
▪️ Xunta de Goberno: 1 mes