Skip to content

Xestión dos residuos voluminosos

O Concello de Barro ten habilitado un servizo de recollida de residuos voluminosos porta a porta de forma totalmente gratuíta.

Debes ter presente que abandonar residuos a carón dos colectores de lixo ou en calquera outra localización está prohibido e que a persoa que o faga enfróntaste a posibles sancións por delito medioambiental. Para poder facer uso del só tes que chamar ás oficinas municipais.
Lembra que os cascallos e entullos procedentes de obras deben ser tratados por empresas autorizadas e a súa correcta xestión é responsabilade dos promotores da obra.