Skip to content

Nova licenza de construción no polígono de Outeda

A Xunta de Goberno local vén de aprobar a licenza de construción solicitada pola empresa Distribuciones Moroño e Hijos S.L., para a construción dunha nave destinada á almacenaxe de produtos derivados da fariña, conxelados, alimentación e loxística.

Trátase dun grupo empresarial que distribúe produtos e materiais de panadería, confitería e hostelería en toda Galicia.

A nova nave levantarase na parcela E-11 cunha superficie total construída de 1.494 metros cadrados e conta cun orzamento de execución material total de 497.450 euros.