Publicacións

WEB OFICIAL

.

FINANCIACIÓN

Básase no principio da cofinanciación entre as organizacións de envío e acollida e a Unión Europea. A contribución da Comunidade as organizacións de envío e acollida varía dependendo da natureza dos gastos ata:      Organización de Envio      Organización de Acollida   Viaxe internacional 100%   Aloxamento, manutención, apoio, gastos   xerais 600 e + 300 e/mes   Formación previa 600 Euros + 20 e/mes   Diñeiro de bolsillo 148 e/mes Pódense presupostar gastos excepcionais, en razón dunha situación de desfavorecemento ou pola natureza das actividades, sempre que sexan debidamente xustificados. A organización de envío e ...

OUTROS PROYECTOS

*  Proxectos de acontecementos especiais de impacto europeo nos que participan entre 20 e 100 voluntarios. *  Proxectos de curta duración, entre 3 semanas e 6 meses para facilitar a participación de xoves que por as suas especiais características físicas o mentais non poderían facelo en un de larga duración. *  Proxectos multilaterais que relacionan o menos a oito organizacións de distintos países.

PROXECTOS PRIORITARIOS

*  Os xoves voluntarios que por as suas características teñen dificultades de participación. *  As organizacións que participan por primeira vez. *  Innovadores o que atendan unha nova área de actividade. *  Establezan unha relación estable de colaboración entre organizacións locais. *  Mantenga o equilibrio de participación no programa entre o número de homes e mulleres.

CARACTERÍSTICAS DOS PROXECTOS

* Deben de contribuir o desenrolo de proxectos locais mediante actividades non lucrativas nos campos do social, medioambiental ou cultural. * Ofrecer o voluntario unha experiencia de educación non formal e porlle en contacto con outras culturas e outros idiomas para que experimente novas ideas e proxectos en unha xociedade multicultural. * Non sustituir ou suplantar un posto de traballo, nin desenrolar unha actividade lucrativa nin recibir un salario. * Realízanse nun tempo limitado (máximo 12 meses).