Subseccións

Publicacións

Roteiros

Roteiros, programa de actividades da Consellería de Traballo e Benestar. Reserva da súa praza a través da chamada telefónica nos teléfonos 981545937/545702/541689/545822 en horario de 09,00 a 14,00 horas de luns a venres, dende o 17 de xaneiro. Datas: ofertará entre o 3 de febreiro e o 25 de marzo un total de 336 prazas en estadías de fins de semana multiaventura aos mozos e mozas galegos de entre 18 e 35 anos. Lugar: Coruña, no albergue de Gandarío e no aeródromo da Fervenza no concello de Mazaricos (A Coruña). Prezo: 60 euros para os posuidores do carné xove e de 80 euros para os que non dispoñan del. A contía inclúe o aloxamento e pensión completa entre o venres e o domingo, así como o desenvolvemento das propias actividades e o desprazamento ata o lugar onde se realizan. Actividades: No albergue de Gandarío desenvolverase o program...

MINICURSO FEITO A MAN

.

Cabalgata Reis

.

Roteiros para a Xuventude - 2

  O programa “ROTEIROS PARA A XUVENTUDE” consiste nun programa de saídas de fin de semana que permite o contacto coa natureza ó mesmo tempo que combina o lecer, o deporte e mailo coñecemento do noso contorno cultural e ambiental. Os obxectivos xerais destas actividades son ofertar á xuventude novas experiencias e alternativas para o tempo libre, así como a transmisión e coñecemento de valores como a convivencia, a cooperación, o compañerismo, entre outros, favorecendo as relacións interpersoais e a creación dun bo ambiente grupal. O programa oferta dous programas de actividades en dúas localizacións xeográficas distintas: •    Dende o mar •    Dende o ar A información detallada de cada un dos programas atópase no PDF informativo. Reserva de praza e cota de inscrición Os/as interesados/as na parti...

Mais Nadal

.