Subseccións

Publicacións

PROBAS LIBRES DA ESO

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca probas libres para a obtención do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria para maiores de 18 anos. Data de realización das probas: 12/09/2013 Data de inscrición: Dende o 01/07/2013 ata o 08/07/2013 Requisitos: - Ter cumpridos os 18 anos o día anterior á data de realización da proba.  - Non estaren matriculadas na ESO,  ESA ou no 2º curso dun PCPI. Mais información: http://www.edu.xunta.es/web/node/1238 ÁMBITOS Os contidos da proba: - Ámbito da comunicación: abrangue exercicios das materias de lingua galega e literatura, lingua castelá e literatura, e lingua estranxeira (inglés ou francés). - Ámbito científico-tecnolóxico: abrangue exercicios das materias de matemáticas, ciencias da...

Curso creación páxinas web

A Deputación Provincial de Pontevedra, convoca para o ano 2012 dentro do seu catálogo de cursos formativos do programa ACTIVATE no Concello de Barro un curso :“creación de páxinas web”. Destinatarios: Mozos e mozas de 16 a 35 anos, ambos inclusive, preferentemente os que se atopan en situación de desemprego. E os maiores de 35 se non se cubren as prazas. Levarase a cabo durante o mes de outubro de 2012. Terán una duración de 30 horas. Lugar de realización: Biblioteca Pública Municipal de Barro Prazo de inscripción: 20 de setembro de 2012. Inscrición e información na OMIX do Concello de Barro Instancia (pincha aquí) cubrir e entregar na OMIX, xunto cun volante de empadroamento, fotocopia do DNI, e da tarxeta de demandante de emprego. Mais información na OMIX 986714806

PREINSCRIPCIÓN NO PROGRAMA ACTIVATE ata o 20 de agosto de 2012 - 2

Grupo para o reforzo do emprego

.

Matricula Escola de Idiomas

PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA 2012-13 A partir do día 27 de xuño abrése o prazo de preinscrición e matrícula para o curso 2012-13. Para informarse sobre todo o proceso, lea os seguintes documentos. Acceso. Información sobre quen pode estudar na Escola Oficial de Idiomas e a que curso e nivel pode ter acceso. Preinscrición. Información sobre quen ten que preinscribirse, o procedemento e os prazos. Matrícula. Información sobre o procedemento, os prazos, a documentación necesaria e como realizar o pagamento.   Para información máis detallada, pode consultar a Circular 3/2012, relativa ao proceso de admisión e matrícula do alumnado nas Escolas Oficiais de Idiomas. Mais información na OMIX de Barro 986714806. A preinscrición realizarase obrigatoriamente on-line podedes empregar os ordenadores con acceso gratu&ia...