Subseccións

Publicacións

Probas de acceso acilos formativos

Convocatoria das probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2014. Prazo de inscrición nas probas de acceso: Ciclos formativos de grao medio: Entre os días 31 de marzo e 11 de abril de 2014, ambos os dous incluídos. http://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-medio Ciclos formativos de grao superior: Entre os días 10 e 21 de marzo de 2014, ambos os dous incluídos http://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-superior NOTA INFORMATIVA pincha e comproba se cumpres tódolos requisitos.  

+CURSOS CELGA

INFORMACIÓN PARA AS PERSOAS INTERESADAS EN REALIZAR OS CURSOS PREPARATORIOS PARA AS OS CERTIFICADOS CELGA. O CONCELLO DE BARRO VAI A REALIZAR O CURSO DO CELGA 4, XA QUE ESTÁN INSCRITAS 22 PERSOAS. ESTAMOS AGARDANDO A NOTIFICACIÓN DAS DATAS NAS QUE IMOS A REALIZALO. OS INTERESADOS EN FACER OUTRO NIVEL (CELGA 1, 2 OU 3) PODEN REALIZAR A PREINSCRIPCIÓN ONLINE OU NAS ESCOLAS DE IDIOMAS. A Secretaría Xeral de Política Lingüística anuncia as seguintes convocatorias para a realización de cursos preparatorios para obter os certificados de lingua galega (Celga): -Cursos Celga 1 en liña: Prazo matrícula: do 27 de febreiro ata o 22 de marzo Datas do curso: do 31 de marzo ata o 8 de xuño -Cursos presenciais nas EOI (Escolas Oficiais de Idiomas de Galicia) Prazo matrícula: ata o 07/03/2014 Información: páxina web da Secretaría Xeral de Pol&i...

CLASES PREPARACIÓN PROBAS LIBRES ESO

.

CURSO CELGA 4 - 2

.

Recoñecemento de Competencias Clave

Proceso para o recoñecemento das competencias profesionais Data: diferente prazo según cualificación profesional Prazo de inscrición:  para as unidades de competencia das cualificacións profesionais de socorrismo en espazos acuáticos naturais e socorrismo en instalacións acuáticas abranguerá desde o 1 ao 31 de marzo de 2014, inclusive.   A Consellería de Traballo e Benestar convoca procedemento para recoñecer as competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral. Socorrismo en espazos acuáticos naturais (300), Socorrismo en instalacións acuáticas (300). Requisitos: Nacionalidade española; encontrarse incluído no ámbito de aplicación do Real decreto 240/2007, do 16 de febreiro, sobre entrada, libre circulación e residencia en España de cidadáns da UE; ou ser titular dunha autorización de r...