Publicacións

Bando PARTICIPANTES PLAN INTEGRADO DE EMPREGO 2021

Os concellos de Cuntis, Caldas de Reis, Portas, Barro e Moraña, poñen en marcha o V Programa Integrado de Emprego. Programa cofinanciado pola Xunta de Galicia e o Servizo Publico de Emprego Estatal. PARTICIPANTES: persoas demandantes de emprego empadroadas nalgún dos cinco concellos mencionados e que pertenzan aos seguintes colectivos: -Persoas desempregadas menores de 30 anos con baixa cualificación. -Persoas desempregadas menores de 30 anos cualificadas. -Persoas desempregadas con discapacidade. -Persoas desempregadas beneficiarias do tramo de inserción da renda de inclusión social de Galicia e persoas en risco de exclusión social. - Persoas desempregadasmaiores de 45. ACCIÓNS PREVISTAS: vanse a levar a cabo diferentes cursos, así como prácticas en empresas da comarca. AXUDA: As persoas inscritas no programa percibiran unha axuda de 7€/día pola súa asistencia as diferentes...