Publicacións

WEB OFICIAL - 2

.

OTROS PROXECTOS

*  Proxectos de acontecimientos especiais de impacto europeo nos que participan entre 20 e 100 voluntarios. *  Proxectos de corta duración, entre 3 semanas e 6 meses para facilitar a participación de xoves que por os seus especiais características físicas o mentais non poderían facelo en un de larga duración. *  Proxectos multilaterales que relacionan o menos a oito organizacións de distintos países.

FINANCIACIÓN - 2

Basase no principio da cofinanciación entre as organizacións de envío e acollida e a Unión Europea. A contribución da Comunidade as organizacións de envío e acollida varía dependendo da naturaza dos gastos ata:      Organización de Envio      Organización de Acollida   Viaxe internacional 100%   Aloxamento, manutención, apoio, gastos   xerais 600 e 300 e/mes   Formación previa 600 Euros 20 e/mes   Diñeiro de bolsillo 148 e/mes Podense presupostar gastos excepcionais, en razón de unha situación de desfavorecemento o por a naturaza das actividades, sempre que sexan debidamente xustificados. A organización de envío e o voluntario...

PROXECTOS PRIORITARIOS - 2

*  Os xoves voluntarios que por as suas características teñen dificultades de participación. *  As organizacións que participan por primeira vez. *  Innovadores o que atendan unha nova área de actividade. *  Establezan unha relación estable de colaboración entre organizacións locais. *  Mantenga o equilibrio de participación no programa entre o número de homes e mulleres.

¿COMO SE INICIA UN PROXECTO? - 2

*  Unha organización que desexa acoller a un voluntario presenta unha manifestación de interese a través do departamento de Xuventude da sua Comunidade Autónoma, á Axencia Nacional e esta á Comisión Europea. Unha vez aprobada por a Comisión ,se inclue na base de datos de ofertas, accesible vía Internet e as Axencias Nacionais. *  Un voluntario e unha organización de envío, contactan a través de esta base de datos, o ben porque xa existe una relación previa, con a organización de acollida. *  Tanto a organización de acollida como a de envío e o voluntario implicado, presentan unha solicitude de financiación nos seus respectivos países. A selección en este caso realizarase nas Axencias Nacionaiss correspondentes. O calendario da presentación de estas solicitudes en a Comunidade Autónoma : Se o proxecto comenza entre: A solicitude presentarase antes do:...