Artigos

LICITACIÓN PAQUETE DE SEGUROS DO CONCELLO DE BARRO

DATOS XERAIS   Denominación LICITACIÓN  PÓLIZAS DE SEGURO DO CONCELLO DE BARRO Nº  Expediente:   Natureza: POXA Regulación armonizada: NON Procedemento de adxudicación: PROCEDEMENTO ABERTO Tramitación: ORDINARIA Fianza provisional: 2% do prezo de licitación (466,00 €) Fianza definitiva  5 % do  importe de adxudicación correspondente os dous anos da duración do Contrato     ORZAMENTO   Orzamento sin IVE: 23.300,00 €/mes Impor...

CONTRATACIÓN SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE BARRO

DATOS XERAIS   Denominación CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE BARRO Nº  Expediente:   Natureza: POXA Regulación armonizada: NON Procedemento de adxudicación: PROCEDEMENTO ABERTO Tramitación: ORDINARIA Fianza provisional: Non se esixe. Fianza definitiva  5 % do orzamento base de licitación do contrato     ORZAMENTO   Orzamento : O prezo do contrato ven determinado polo prezo máximo de horas de prestación de cada tipo de servizo, establecéndose...

Arrendamento de vehículo con plataforma - adxudicación provisional

Data de publicación: 21/10/2010.

Adxudicación definitiva ARRENDAMENTO VEHÍCULO CON PLATAFORMA.

Data de publicacion: 25/11/2010

Contratación de Xestión de servizos

Descripción da Xestión do servizo: Nº  Expediente: Tipo de contrato: Tipo de procedemento: Tramitación: Regulación armonizada: Clasificación do contratista: Presuposto con IVA: Presuposto sin IVA: Importe do IVA: Data publicación no Perfil: Unidade que tramita: Fianza provisional: Data límite presentación de ofertas: Data publicación no BOP: Estado de tramitación: Adxudicatario provisonal: Adxudicatario definitivo: