Artigos

SANEAMENTO EN FONTE DE CURRO

DATOS XERAIS   Denominación SANEAMENTO EN FONTE DE CURRO Nº Expediente:   Natureza: POXA Regulación armonizada: NON Procedemento de adxudicación: PROCEDEMENTO ABERTO CON ÚNICO CRITERIO DE VALORACIÓN (ECONÓMICO). Tramitación: ORDINARIA Fianza provisional: 798,58 € Fianza definitiva 5 % do  importe de adxudicación. Fianza complementaria do 5% en caso de adxudicación en situación de baixa temeraria.     ORZAMENTO   Orzamento sin IVE: 26.619,63 &eur...

PISTA POLIDEPORTIVA SAN ANTONIÑO

DATOS XERAIS   Denominación PISTA POLIDEPORTIVA EN SAN ANATONIÑO Nº Expediente:   Natureza: POXA Regulación armonizada: NON Procedemento de adxudicación: PROCEDEMENTO ABERTO CON ÚNICO CRITERIO DE VALORACIÓN (ECONÓMICO). Tramitación: ORDINARIA Fianza provisional: 619,83 € Fianza definitiva 5 % do  importe de adxudicación. Fianza complementaria do 5% en caso de adxudicación en situación de baixa temeraria.     ORZAMENTO   Orzamento sin IVE:...

foto acc cangrallo e valinhas

MELLORA DE ACCESOS EN CANGRALLO E VALIÑAS

DATOS XERAIS   Denominación MELLORA DE ACCESOS EN CANGRALLO E VALIÑAS Nº  Expediente:   Natureza: POXA Regulación armonizada: NON Procedemento de adxudicación: PROCEDEMENTO ABERTO CON ÚNICO CRITERIO DE VALORACIÓN (ECONÓMICO) Tramitación: ORDINARIA Fianza provisional: 1.332,51 € Fianza definitiva:    5% do prezo de adxudicación. Fianza complementaria do 5% en caso de adxudicación en situación de baixa temeraria.   ORZAMENTO   Orzamento sin IVE: 44.417,00 €...

Asistencia técnica para a redacción da modificacion puntual núm. 2 de Plan Xeral de Ordenación

DATOS XERAIS   Denominación: ASISTENCIA TÉCNICA PARA A REDACCIÓN DA MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 2 DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE BARRO Nº  Expediente: 1/08 Natureza: CONTRATO ADMINISTRATIVO TÍPICO - SERVIZOS Regulación armonizada: NON Procedemento de adxudicación: NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE Tramitación: ORDINARIA Fianza provisional: NON SE ESIXE     ORZAMENTO   Orzamento sin IVE:   Importe do IVE:   Orzamento con IVE:...

Asistencia técnica para a redacción da modificación puntual nº 2 de Plan Xeral de Ordenación

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA   Publicación da adxudicación no perfil 07-11-2008 Data adxudicación definitiva: 09-09-2008 Importe sin IVE:  4.310,35 € Importe do IVE:  689,65 € Importe adxudicación def. IVE incl.: 5.000,00 € Adxudicatario definitivo:  Arnaiz Consultores, S.L. Clasificación do contratista:  Non Órgano competente para adxudicación:  Pleno do Concello de Barro Unidade que tramita:  Secretaría