Artigos

2020 barro de escaparate

2020 BARRO DE ESCAPARATE

O Concello de Barro convoca o Concurso de ambientación de locais na época de Entroido e Día dos namorados 2020, “Barro de escaparate”. Este concurso vai dirixido a establecementos comerciais e hostaleiros, co ánimo de visibilizar o atractivo do noso pobo, nunhas datas tan salientables como estas, mediante o recoñecemento á realización de intervencións artísticas ou decorativas nos escaparates e fachadas dos nosos comercios, e demais establecementos do municipio. Neste artigo poderán descargar en formato *.pdf as súas bases.

programa depotermal 2020

PROGRAMA DEPOTERMAL 2020

PROGRAMA DEPOTERMAL 2020   A Excma. Deputación de Pontevedra en colaboración co Concello de Barro organiza un Programa orientado a mellora-la calidade de vida e envellecemento activo, así como fomentar as relacións sociais, “Plan Depotermal” 2020 poñendo en marcha dous programas termais:   Programa de asistencia diaria a balnearios durante cinco días consecutivos   ESTABLECEMENTO Prezo por persoa logo de descontada a subvención da Deputación de Pontevedra (54€) e a do Concello (10€) Prezo por persoa para prazas reserva de servizossociais logo de descontada a subvención da Deputación de Pontevedra (100€) BALNEARIO TERMAS DE CUNTIS 59,00€ 0,00€ HOTEL SPA GALATEA 4* SANXENXO 26,00&e...

bando medidas coronavirus

MEDIDAS CONTRA O CORONAVIRUS CONCELLO DE BARRO

BANDO O Concello de Barro vendo a evolución dos casos de contaxio por coronavirus (COVID-19), e atendendo as recomendacións das autoridades sanitarias, procedemos a            ADOPTAR AS SEGUINTES MEDIDAS:    A atención ao público en todas as dependencias municipais limitarase só a casos imprescindibles, e se pode ser chamando con anterioridade, evitando así a necesidade da presenza física da veciñanza.   - As consultas co Concello realizaranse chamando aos teléfonos 986 711 002 ou 986 711 629, ou a través do enderezo electrónico oficinas@barro.gal. Os trámites efectuaranse a través da sede electrónica do Concello barro.sedelectronica.gal.   A partir do 13 de marzo, e durante quince días, suspéndense todas as actividades culturais e deportivas, así como o uso das instalaci&oacut...

20200315 bando alerta coronavirus

BANDO ESTADO DE ALERTA CORONAVIRUS

BANDO O Concello de Barro a vista do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de ALARMA para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, procedemos a          ADOPTAR AS SEGUINTES MEDIDAS como complemento ao Bando do 13 de marzo de 2020:   - A atención ao público nas dependencias municipais queda SUSPENDIDA (non se atenderá presencialmente), so se atenderá naqueles casos de extrema urxencia e necesidade, casos que serán valorados previamente trala solicitude de cita chamando aos teléfonos 986 711 002 ou 986 711 629, ou a través do enderezo electrónico oficinas@barro.gal, posto que OS PRAZOS PARA TODOS OS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS FORON PARALIZADOS. Os trámites electrónicos co Concello poderánse realizar a través da sede electrónica barro.sedelectronica.gal.  ...

bando axudas emerxencia estado de alarma

AXUDAS PARA SERVIZOS BÁSICOS DE EMERXENCIA, estado de ALARMA

Diante da situación  social que estamos a vivir pola declaración do estado de ALARMA, o concello habilitou unha liña de axudas co obxectivo de atender as demandas de necesidade urxente das persoas que peor o están pasar.         Estas axudas están financiadas pola Deputación de Pontevedra, para a prestación de servizos básicos de emerxencia, e o Concello de Barro habilitará unha partida de fondos propios en caso de que a situación se prolongue e non foran suficientes os fondos achegados polo Organismo Provincial.         As axudas irán destinadas a compra de productos de primeira necesidade.         Poderán ser beneficiarias as persoas maiores de idade empadroadas no Concello de Barro, que xestionen a súa demanda a través dos servizos sociais  municipais  e que c...