Artigos

Bando campamento verán 18

Bando campamento verán "DEPO Aventura A Lanzada 18"

CAMPAMENTOS DE VERÁN “DEPO AVENTURA A LANZADA 2018” A Deputación de Pontevedra publicou no (BOPPO nº46 do 6/03/2018) Extracto (BOPPO nº47 do 7/03/2018) as bases reguladoras do Programa Depo Aventura A Lanzada para o ano 2018. Obxecto: Promover e fomentar o desenvolvemento persoal e social das rapazas e rapaces e favorecer a comunicación e o dinamismo multicultural. Os campamentos distribuiranse en 11 quendas de 7 días de duración cada un. Destinatarios: Poderán participar nenas e nenos que cumpran os seguintes requisitos: ·Ter nacido entre 2005 e 2010 (ambos incluidos) ·Estar empadroadas ou empadroados na provincia de Pontevedra. ·Non padecer ninguna enfermidade infectocontaxiosa en fase activa. Prezo da praza: ·100 €/praza ·80 €/praza para menores de familias numerosas ·Subvención do 100% da praza para menores de familias en sit...

bando biomasa

bando Sobre a xestión de biomasa e a prevención de incendios

A Consellería de Medio Rural, en base á Lei 3/2007, e á Orde do 31 de xullo de 2007, establece:  1. Todas as persoas propietarias ou usufructuarias de terreos situados no Termo Municipal teñen a obriga de xestionar a biomasa vexetal nas súas propiedades antes do 30 de maio de cada ano. Esta xestión debe executarse obrigatoriamente nas seguintes zonas:  En faixas de 50 metros arredor dos núcleos de poboación, así como dentro dos propios núcleos; arredor de parques industriais, e de outras instalacións e edificacións illadas situadas incluso en sólo rústico.     2.  De acordo coa devandita lexislación e coa Lei de Montes 7/2012 de 28 de xuño, o non cumprimento da obriga da xestión de biomasa vexetal constitúe unha infración pola que as Administracións Públicas poden impoñer sancións...

cartel festa do viño 2018

XXXIX Festa do viño 2018

XXXIX Festa do viño 2018

bando solic terreos depuradora

SOLICITUDE DE OFERTA DE TERREOS PARA DEPURADORA MUNICIPAL EN PERDECANAI

        O concello de Barro ten previsto levar a cabo a construcción de unha nova depuradora de augas residuais a situar na parroquia de Perdecanai, nos lugares de Lourido ou A Gándara. Os terreos para a localización dese novo equipamento deben de reunir unhas condicións axeitadas  de superficie, escorrentía e sitaución perto do río.        Abrese un prazo de un mes para que os propietarios interesados poidan ofertar terreos que reunan as características necesarias para o emprazamento da infraestructura municipal.

VI CERTAME PINTURA RAPIDA 2018

VI CERTAME DE PINTURA RÁPIDA BARRO 2018

VI CERTAME DE PINTURA RÁPIDA “BARRO 2018” BASES   1.- As presentes bases teñen por obxeto regular a participación no VI Certame de Pintura Rápida “BARRO 2018”, que terá lugar o día 17 de xuño de 2018. 2.- Poderán participar no concurso calquera persoa que o desexe inscribíndose previamente. O dereito de inscripción será gratuito. 3.- Inscripción: Os participantes poderán optar por calquera das seguintes canles: a) Presentar instancia no Rexistro do Concello de Barro (Santo Antoniño 11 – Perdecanai – 36194 BARRO) ata as 15:00 horas do día 15 de xuño de 2018. b) A través do correo electrónico oficinas@barro.es  ata as 15:00 horas do día 16 de xuño de 2018. En calquera caso as solicitudes deberán conter os seguintes datos: - Nome completo do autor/a. - Direcció...