Artigos

Obra saneamiento y otros servicios en Mane-Rebón

.

Saneamiento y otros servicios en Valiñas

.

Suministro e instalación de un paso de peatones regulado por semáforo

.

TERMINACIÓN EDIFICIO MULTIUSOS DO CONCELLO DE BARRO

DATOS XERAIS   Denominación TERMINACIÓN EDIFICIO MULTIUSOS DO CONCELLO DE BARRO Nº Expediente:   Natureza: POXA Regulación armonizada: NON Procedemento de adxudicación: PROCEDEMENTO ABERTO CON ÚNICO CRITERIO DE VALORACIÓN (ECONÓMICO). Tramitación: ORDINARIA Fianza provisional: 4.086,60 € Fianza definitiva 5 % do importe de adxudicación     ORZAMENTO   Orzamento sin IVE: 162.101,80 € Importe do IVE: 34.041,38 €...

SANEAMENTO EN PIÑEIRO

DATOS XERAIS   Denominación SANEAMENTO EN PIÑEIRO Nº Expediente:   Natureza: POXA Regulación armonizada: NON Procedemento de adxudicación: PROCEDEMENTO ABERTO CON ÚNICO CRITERIO DE VALORACIÓN (ECONÓMICO). Tramitación: ORDINARIA Fianza provisional: 508,44 € Fianza definitiva 5 % do importe de adxudicación. Fianza complementaria do 5% en caso de adxudicación en situación de baixa temeraria.  ORZAMENTO   Orzamento sin IVE: 16.948,24 € Importe do IVE:...