Artigos

Saneamiento y pavimentación rúa Balixe

Data de publicacion da adxudicacion definitiva: 16.03.09 Data de publicación: 05/03/09   DATOS XERAIS   Denominación RÚA GARDERÍA Nº  Expediente: 4/09 Natureza: CONTRATO ADMINISTRATIVO TÍPICO - OBRAS Regulación armonizada: NON Procedemento de adxudicación: NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE Tramitación: ORDINARIA Fianza provisional: NON SE ESIXE     ORZAMENTO   Orzamento sin IVE: 107.240,84 € Importe do IVE: 17.158,53 € Orzamento con IVE:...

Obra rúa Gardería

Data publicación adxudicación definitiva: 16.03.09 Data de publicaciòn: 05.03.09     DATOS XERAIS   Denominación RÚA GARDERÍA Nº  Expediente: 4/09 Natureza: CONTRATO ADMINISTRATIVO TÍPICO - OBRAS Regulación armonizada: NON Procedemento de adxudicación: NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE Tramitación: ORDINARIA Fianza provisional: NON SE ESIXE     ORZAMENTO   Orzamento sin IVE: 107.240,84 € Importe do IVE: 17.158,53 € Orzamento...

Muro de dcontención para ampliación ACC Balixe

Data de publicación da adxudicación definitiva: 16.03.09 Data de publicación: 05/03/09   DATOS XERAIS   Denominación MURO DE CONTENCIÓN PARA AMPLIACIÓN ACCESOS A BALIXE Nº  Expediente: 1/09 Natureza: CONTRATO ADMINISTRATIVO TÍPICO - OBRAS Regulación armonizada: NON Procedemento de adxudicación: NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE Tramitación: ORDINARIA Fianza provisional: NON SE ESIXE     ORZAMENTO   Orzamento sin IVE: 68.018,52 € Importe do IVE: 10.882,96 &eu...

Urbanización rúa San Antoniño

 Data de Publicación: 05/03/09   DATOS XERAIS   Denominación URBANIZACIÓN RÚA SAN ANTONIÑO Nº  Expediente: 2/09 Natureza: CONTRATO ADMINISTRATIVO TÍPICO - OBRAS Regulación armonizada: NON Procedemento de adxudicación: NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE Tramitación: ORDINARIA Fianza provisional: NON SE ESIXE     ORZAMENTO   Orzamento sin IVE: 81.889.86 € Importe do IVE: 13.102,38 € Orzamento con IVE: 94.992,24 €...

Adecuación de espacio social y deportivo en San Antoniño

Data de publicación da adxudicación definitiva: 06.04.10