Xulgados

986 862 846    Pontevedra
986 805 994    Decanato

Xulgados de 1 Instancia e Instrucción
986 202 813    N. 1
986 430 822    N. 2
986 210 335    N. 3
986 805 777    N. 4
986 201 812    N. 5
986 201 911    N. 6
986 200 835    N. 7

- Xulgado do Penal
986 805 896    N. 1
986 204 423    N. 2

- Xulgado do Social
986 202 212    N. 1
986 847 244    N. 2
986 202 012    N. 3

986 805 980 Xulgado de Menores

VIGO

986 850 866    N. 1
986 805 679    N. 2
986 805 978    N. 3
986 433 237    N. 4
986 805 793    N. 5
986 805 782    N. 6
986 805 756    N. 7
986 201 875    N. 8
986 202 013    N. 9
986 202 314    N. 10
 
Juzgados do Penal
986 805 874    N. 1
986 202 113    N. 2
986 431 911    N. 3

986 226 925 Xulgado Marítimo Permanente N. 1 de Vigo e Vilagarcia de Arousa