Vigo-Pontevedra

112               EMERXENCIAS  
112               TELEFONO DO MENOR  
061               URXENCIAS SANITARIAS  
085               INCENDIOS FORESTAIS  
981 546 474 POLICIA AUTONOMICA  
900 333 666 TELEFONO DO MAIOR  
900 400 273 TELEFONO DA MULLER  
981 544 070 GARDACOSTAS DE GALICIA  
981 545 400 CENTRALIÑA  
902 120 012 INFORMACION ADMINISTRATIVA  
902 112 000 CENTRO DE INFORMACION AO AGRO GALEGO  
981 572 004 INFORMACION DO XACOBEO  
900 231 123 INFORMACION AO CONSUMIDOR  
902 125 000 TELEFONO DE COLOCACION  
902 152 535 TELEFONO XOVE  
900 400 800 TELEFONO DO VOLUNTARIADO  
986 817 028 OFICINAS DE INFORM. ADMIN. E ATENCION AO CIDADAN CONCEPCION ARENAL, 8
986 817 605 OFICINA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA E ATENCION AO CIDADAN  
986 817 606 OFICINA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA E ATENCION AO CIDADAN  
986 817 607 OFICINA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA E ATENCION AO CIDADAN  
986 817 616 FAX OFICINA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA E ATENCION AO CIDADAN  
986 817 609 REXISTRO UNICO  
986 817 608 REXISTRO UNICO  
986 814 118 DIRECCION PROVINCIAL DO SERVIZO GALEGO DE SAUDE SERGAS GARCIA BARBON, 51  
986 814 116 FAX DIRECCION PROVINCIAL DO SERVIZO GALEGO DE SAUDE SERGAS  
986 817 618 CONSELLERIA PRESIDENCIA R. INST. E ADMINISTRA.PUBLICA SERVIZO COORDIN. ADMINISTR.  
986 817 604 FAX CONSELLERIA PRESIDENCIA RELACIONS INST. E A..PUBLICA SERV. COORDIN. ADMINIST  
986 817 252 CONSELLERIA DE ECONOMIA E FACENDA INFORMACION CONCEPCION ARENAL, 8  
986 817 251 CONSELLERIA DE ECONOMIA E FACENDA DELEGADO TERRITORIAL  
986 817 291 FAX CONSELLERIA DE ECONOMIA E FACENDA  
986 817 289 CONSELLERIA DE ECONOMIA E FACENDA SECRETARIA TERRITORIAL  
986 817 265 SERVIZO DE XESTION TRIBUTARIA  
986 817 272 SERVIZO DE INSPECCION TRIBUTARIA  
986 817 278 SERVIZO DE VALORACIONS  
986 817 283 INTERVENCION TERRITORIAL - DELEGADA  
986 817 287 SERVIZO DE RECADACION  
986 817 574 CONSELLERIA DE DE P. TERRITORIAL O. PUBLICAS E VIVENDA IGVS CONCEPCION ARENAL, 8  
986 817 576 CONSELLERIA DE DE P. TERRITORIAL O. PUBLICAS E VIVENDA IGVS CONCEPCION ARENAL, 8  
986 817 553 CONSELLERIA DE INNOVACION INDUSTRIA INFORMACION CONCEPCION ARENAL, 8  
986 817 568 CONSELLERIA DE INNOVACION INDUSTRIA E COMERCIO DELEGADA PROVINCIAL  
986 817 579 FAX CONSELLERIA DE INNOVACION INDUSTRIA E COMERCIO  
986 817 553 SERVIZO DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL  
986 817 588 INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO  
986 817 585 FAX INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO  
986 817 020 CONSELLERIA DE CULTURA COMUNICACION SOCIAL E TURISMO CONCEPCION ARENAL, 8  
986 817 157 FAX CONSELLERIA DE CULTURA COMUNICACIONE SOCIAL E TURISMO  
986 229 074 BIBLIOTECA CENTRAL JOAQUIN YAÑEZ, 6  
986 227 342 FAX BIBLIOTECA CENTRAL  
986 814 109 CONSELLERIA DE SANIDADE SERVIZO DE INSPECCION SANITARIA  
986 817 242 SERVIZO DE VETERINARIOS  
986 817 240 SERVIZO DE ASEGURAMENTO PLANIFICACION E ORDENACION SANITARIA  
986 814 100 SERVIZO GALEGO DE SAUDE SERGAS CENTRALIÑA GARCIA BARBON, 51  
986 814 114 SERVIZO GALEGO DE SAUDE SERGAS DIRECCION PROVINCIAL  
986 814 116 FAX SERVIZO GALEGO DE SAUDE SERGAS  
986 814 104 SERVIZO GALEGO DE SAUDE SERGAS SECRETARIA PROVINCIAL  
986 814 107 SERVIZO DE XESTION ECONOMICA E INVESTIMENTOS  
986 814 112 SERVIZO DE RECURSOS HUMANOS  
986 814 129 UNIDADE DE SAUDE LABORAL  
986 814 106 ASESORIA XURIDICA  
986 814 103 UNIDADE INSPECCION FARMACEUTICA  
986 814 117 UNIDADE CONCERTOS  
986 814 120 TARXETA SANITARIA  
986 817 100 CONSELLERIA DE PESCA E ASUNTOS MARITIMOS INFORMACION CONCEPCION ARENAL, 8  
986 817 139 CONSELLERIA DE PESCA E ASUNTOS MARITIMOS DELEGADO TERRITORIAL  
986 817 102 FAX CONSELLERIA DE PESCA E ASUNTOS MARITIMOS  
986 817 104 CONSELLERIA DE PESCA E ASUNTOS MARITIMOS SECRETARIA TERRITORIAL  
986 817 121 SERVIZO DE RECURSOS MARIÑOS  
986 817 129 SERVIZO DE ESTRUTURAS PESQUEIRAS E MERCADOS  
986 817 137 SERVIZO DE PROTECCION DE RECURSOS  
986 817 026 CONSELLERIA DE XUSTIZA INTERIOR E ADMINISTRACION LOCAL DELEGADO PROVINCIAL  
986 817 001 FAX CONSELLERIA DE XUSTIZA INTERIOR E ADMINISTRACION LOCAL  
986 817 027 CONSELLERIA DE XUSTIZA INTERIOR E ADMINISTRACION LOCAL SECRETARIA PROVINCIAL  
986 817 004 XUSTIZA GRATUITA  
986 817 018 CONSELLERIA DE XUSTIZA INTERIOR E ADMINISTRACION LOCAL HABILITACION  
986 817 003 CONSELLERIA DE XUSTIZA INTERIOR E ADMINISTRACION LOCAL HABILITACION  
986 817 716 CONSELLERIA DE XUSTIZA INTERIOR E ADMINISTRACION LOCAL PERSOAL  
986 266 158 COMISARIA POLICIA AUTONOMICA PATEIRA, 7  
986 267 909 FAX COMISARIA POLICIA AUTONOMICA  
986 817 036 CONSELLERIA DE FAMILIA XUVEN. DEPORTE DELEGADO PROVINCIAL CONCEPCION ARENAL, 8  
986 817 081 FAX CONSELLERIA DE FAMILIA XUVENTUDE DEPORTE E VOLUNTARIADO  
986 817 038 CONSELLERIA DE FAMILIA XUVENTUDE DEPORTE E VOLUNTARIADO SECRETARIA PROVINCIAL  
986 817 054 SERVIZO DE ADMINISTRACION E CONTRATACION  
986 817 089 SERVIZO DE FAMILIA INFANCIA E MENORES  
986 817 080 SERVIZO DE XUVENTUDE  
986 817 703 SERVIZO DO VOLUNTARIADO  
986 817 217 SERVIZO DO MAYOR E DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE  
986 208 568 SERVIZO DE DEPORTES FOTOGRAFO LUIS CASADO, 17  
986 201 911 FAX SERVIZO DE DEPORTES  
986 817 146 CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE AUGAS DE GALICIA URZAIZ, 18  
986 817 155 FAX CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE AUGAS DE GALICIA  
986 817 152 CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE AUGAS DE GALICIA AUTORIZACIONS  
986 817 147 CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE AUGAS DE GALICIA CONCESIONS  
986 817 197 CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE AUGAS DE GALICIA POZOS  
986 817 154 CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE AUGAS DE GALICIA SERVIZOS  
986 817 202 CONSELLERIA DE ASUNTOS SOCIAIS EMPREG DELEGADO PROVINCIAL CONCEPCION ARENAL, 8  
986 817 634 FAX CONSELLERIA DE ASUNTOS SOCIAIS EMPREGO E RELACIONES LABORALES  
986 817 654 CONSELLERIA DE ASUNTOS SOCIAIS EMPREGO SECRETARIA PROVINCIAL  
986 817 647 SERVIZO DE XESTION ECONOMICA  
986 817 223 SERVIZO DE PRESTACIONS  
986 817 061 SERVIZO DE FORMACION E COLOCACION  
986 817 024 SERVIZO DE PROMOCION DO EMPREGO  
986 817 008 SERVIZO DE RELACIONS LABORAIS  
986 400 400 SERVIZO DE SEGURIDADE E SAUDE LABORAL A REGASENDA RANDE REDONDELA  
986 400 409 FAX SERVIZO DE SEGURIDADE E SAUDE LABORAL  
986 439 329 SERVIZO DE MEDIACION ARBITRAXE E CONCILIACION TEOFILO LLORENTE, 6