TERMINACIÓN EDIFICIO MULTIUSOS DO CONCELLO DE BARRO

DATOS XERAIS

 

Denominación

TERMINACIÓN EDIFICIO MULTIUSOS DO CONCELLO DE BARRO

Nº Expediente:

 

Natureza:

POXA

Regulación armonizada:

NON

Procedemento de adxudicación:

PROCEDEMENTO ABERTO CON ÚNICO CRITERIO DE VALORACIÓN (ECONÓMICO).

Tramitación:

ORDINARIA

Fianza provisional:

4.086,60 €

Fianza definitiva

5 % do importe de adxudicación

 

 

ORZAMENTO

 

Orzamento sin IVE:

162.101,80 €

Importe do IVE:

34.041,38 €

Orzamento con IVE:

196.143,18 €

 

 

ANUNCIO DE CONTRATACIÓN

 

Tipo de anuncio:

Inserción no BOP de Pontevedra

Data publicación no Perfil:

11-06-2014

Data publicación no BOP:

11-06-2014 (núm. 111).

Data límite presentación de proposicións:

07-07-2014.

Lugar presentacións Proposicións:

Oficinas Xerais do Concello de Barro / Santo Antoniño 8 – Perdecanai / 36194 BARRO (Pontevedra) Telf. 986 711002 – Fax 986 711001

Horario de presentación:

De 9:00 a 15:00 h. de lúns a vénres

De 9:00 a 14:00 h. os sábados

Correo electrónico:

Oficinas@barro.es

 

 

DOCUMENTOS

Prego de claúsulas administrativas.

Proxecto de Terminación Edificio Multiusos do Concello de Barro.

 

 

APERTURA PLICAS

 

Publicación da apertura de plicas no perfil.

.

Data:

 

Hora:

 

Lugar:

Salón de Actos da Casa Consistorial de Barro.

 

 

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL

 

Publicación da adxudicación no perfil

 

Data adxudicación provisional:

 

Importe sin IVE:

 

Importe do IVE:

 

Importe adxudicación prov. IVE incl.:

 

Adxudicatario provisonal:

 

Clasificación do contratista:

 

Órgano competente para adxudicación:

 

Unidade que tramita:

 

 

 

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA

 

Publicación da adxudicación no perfil

 

Data adxudicación definitiva:

 

Importe sin IVE:

 

Importe do IVE:

 

Importe adxudicación def. IVE incl.:

 

Adxudicatario definitivo:

 

Clasificación do contratista:

 

Órgano competente para adxudicación:

 

Unidade que tramita:

 

 

DOCUMENTACIÓN PROXECTO EDIFICIO MULTIUSOS BARRO