Servizos Locais

986 805 531   Carnet Xoven
986 294 806   Casa de Xuventude en Vigo
981 583 900   Centro de Documentación e Información da Xuventude en Galiza
986 851 100    Pontevedra
986 810 119    Vigo
981 562 805   Consello da Xuventude da Xunta
986 290 808   Residencia Xuvenil Altamar