Servizo de Extinción de Incendios do Concello de Pontevedra

6 plazas de bombeiro-condutor.O sistema de selección dos aspirantes ás prazas de bombeiro-condutor será o oposición libre.
Plazo: vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado,
No Boletín Oficial da provincia de Pontevedra (BOP) número 92, do venres, 13 de maio de 2011, e correción de erros no BOP número 110, do xoves, 9 de xuño de 2011, publicáronse as bases xerais e específicas que rexen a convocatoria para o acceso a diversas prazas vacantes no Servizo de Extinción de Incendios integradas na oferta de emprego público do Concello de Pontevedra do ano 2010.

– Grupo segundo o artigo 76 da Lei 7/2007: C. Subgrupo C2. Clasificación: escala de Administración especial, subescala servizos especiais clase servizo extinción incendios.

Información:Na OMIX de Barro ou no D.O.G. 22/06/2011