Rexistros

986 833 018   Pontevedra
986 201 450   Rexistro Civil
986 847 244   Rexistro Mercantil
986 220 137   N. 1
986 805 693   N. 2

Rexistro Civil - Vigo
986 805 688   N. 1
986 805 798   N. 2
986 805 684   N. 3
986 201 712   N. 4
986 432 422   N. 5