PROXECTOS PRIORITARIOS - 2

*  Os xoves voluntarios que por as suas características teñen dificultades de participación. 
*  As organizacións que participan por primeira vez. 
*  Innovadores o que atendan unha nova área de actividade. 
*  Establezan unha relación estable de colaboración entre organizacións locais. 
*  Mantenga o equilibrio de participación no programa entre o número de homes e mulleres.