PROGRAMA DEPOTERMAL 2022

programa depotermal 2022 jpg

PROGRAMA DEPOTERMAL 2022

 

A Excma. Deputación de Pontevedra en colaboración co Concello de Barro organiza un Programa orientado a mellora-la calidade de vida e envellecemento activo, así como fomentar as relacións sociais, “Plan Depotermal” 2022 poñendo en marcha dous programas termais:

  1. Programa de asistencia diaria a balnearios durante cinco días consecutivos

- BALNEARIO TERMAS DE CUNTIS.

- PALACIO DO AUGA.  MONDARIZ.

- HOTEL SPA VÍA ARGENTUM. SILLEDA.

- HOTEL SPA HOTEL GALATEA. PORTONOVO, SANXENXO.

- HOTEL SPA NUEVO ASTUR. VILALONGA, SANXENXO.

 

      

 

 

 

 

 

 

De acordo no establecido na base sexta da convocatoria, o desconto aplicado as prazas ordinarias calcularase en función da renda persoal, de forma individual. O Concello subvencionará 10,00 € por praza.

B)  Programa termal con pernoita en réxime de pensión completa

- ESTABLECEMENTO

- GRAN HOTEL TALASO, SANXENXO 4*.

- HOTEL SPA CARLOS I SILGAR 4*, SANXENXO.

- BALNEARIO TERMAS DE CUNTIS. HOTEL CASTRO.

- HOTEL SPA NORAT TORRE DO DEZA 4* superior LALÍN.

- HOTEL SPA GALATEA 4*. PORTONOVO, SANXENXO.

- HOTEL SPA NANÍN PLAYA 4* superior. SANXENXO.

- HOTEL SPA NOVO ASTUR 3*, VILALONGA,SANXENXO.

              Poderán beneficiarse do plan termal as persoas empadroadas na provincia de Pontevedra que non padezan ningunha enfermidade ou patoloxía incompatible coa actividade e que cumpran os requisitos establecidos nas bases publicadas no BOPPO núm. 64, de 1 de abril de 2022.

              Os interesados/as deberán acudir ó Departamento de Servizos Sociais provistos do DNI e certificado da pensión si é o caso.

O prazo de presentación de solicitudes no Concello é do 4 de abril ao 2 de maio (ambos os dous incluidos).