Probas habilitación persoal de control de acceso a espectáculos públicos

Prazo: 20 días naturais seguintes á publicación no DOG

Probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.


As probas rexeranse polo establecido nesta resolución e nas bases xerais recollidas na Orde do 21 de abril de 2010 (DOG número 78 do 28 de abril).

 Máis información:na OMIX de Barro ou no  DOG 03/11/2011