probas de avaliación en competencias clave - 2

Probas de avaliación en competencias clave para o acceso ás accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación profesional da formación profesional para o emprego.
Prazos: solicitudes ata o 28/09/2011
 
Competencias clave:

•Comunicación en lingua galega.
• Comunicación en lingua castelá.
• Comunicación en lingua estranxeira (inglés).
• Competencia matemática.
• Competencias en ciencia.
• Competencia en tecnoloxía.
• Competencia dixital.

As probas terán lugar no recinto feiral de Silleda, en Silleda (Pontevedra).

Datas: 29 de outubro o nivel 2 e 5 de novembro o nivel 3.
Matemáticas: Sábado mañá. Das 10.00 ás 11.00
Lingua castelá: Sábado mañá. Das 11.30 ás 12.30
Lingua galega: Sábado mañá. Das 13.00 ás 14.00
Lingua estranxeira (inglés): Sábado tarde. Das 15.30 ás 16.30
Ciencia: Sábado tarde. Das 17.00 ás 18.00
Tecnoloxía: Sábado tarde. Das 18.30 ás 19.30
Dixital: Sábado tarde. Das 20.00 ás 21.00

Máis inforamción na OMIX de Barro ou no  DOG do 5 de setembro de 2011