Prazas de persoal laboral en diversas categorías no Consello Superior de Investigacións Científicas.

Prazo: 07/12/2011

Requisitos:
Categoría: Titulado Superior de Actividades Técnicas e Profesionais: Titulo de Ingeniero Superior en Electrónica ou equivalente.
Categoría: Titulado Medio de Actividades Técnicas e Profesionais: Titulo de Ingeniero Técnico Industrial ou equivalente.
Técnico Superior de Actividades Técnicas e Profesionais:

- Laboratorio de Análise e Control: Titulo de Técnico Superior en Análise e Control ou equivalente.
- Xestión e Organización dos Recursos Naturais e paisaxísticos: Titulo de Técnico Superior en Xestión e Organización dos Recursos Naturais e Paisaxísticos ou equivalente.
- Laboratorio de Análise e Control: Titulo de Técnico Superior en Análise e Control ou equivalente.
- Desenvolvemento de Produtos Electrónicos: Titulo de Técnico Superior en Desenvolvemento de Produtos Electrónicos ou equivalente.
- Sistemas de Telecomunicación e Informáticos: Titulo de Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos ou equivalente.
- Mantemento de Equipo Industrial: Titulo de Técnico Superior en Mantemento de Equipo Industrial
Oficial de Actividades Técnicas e Profesionais:
- Mantemento Xeral: Titulo de Técnico en Equipos e Instalacións Electrotécnicas ou equivalente.
- Obras de Formigón: Titulo de Técnico en Obras de Formigón ou equivalente.
- Impresión en Artes Gráficas: Titulo de Técnico en Impresión en Artes Gráficas ou equivalente.
- Explotacións Agrarias Extensivas: Titulo de Técnico en Explotacións Agrícolas Extensivas ou equivalente.
- Mantemento Xeral: Titulo de Técnico en Montaxe e Mantemento de Instalacións de Frío, Climatización e Produción de calor ou equivalente.

Mais información: http://www.csic.es  BOE: 17-11-2011