PORTAL DE EMPREGO - 2

Se estás inscrito en Garantía Xuvenil podes atopar emprego neste portal público.

Portal de emprego,EMPLEATE:
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/

Coñeces o portal?

É un portal público que canaliza toda a oferta procedente dos distintos servizos públicos de emprego, estatal e autonómicos, así como de diferentes portais privados.

Ademais, se tes menos de 30 anos e estás inscrito no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, esta dirección interésache especialmente, xa que este portal público de emprego está conectado ao Portal de Garantía Xuvenil.

O obxectivo da integración de ambos os portais é que as empresas poidan dar de alta no novo portal ofertas específicas para os mozos beneficiarios do Sistema de Garantía Xuvenil e que estes mozos teñan acceso desde ambos os portais a toda a información sobre as devanditas ofertas.

A través de "EMPLÉATE", ademais de acceder a miles de ofertas en constante actualización, podes:

-Dispoñer en tempo real de información sobre cales son os profesionais máis contratados.
-Saber onde se concentra un maior número de ofertas que se adaptan á súa formación e experiencia profesional.
-Cales son os perfís profesionais máis buscados.
-E cales son as habilidades e os coñecementos máis valorados no mercado de traballo.
-Este portal é unha iniciativa do Ministerio de Emprego e Seguridade Social, en colaboración con Obra Social 'a Caixa', e conta coa participación de todas as comunidades autónomas.

PARA INSCRICIÓN NO SISTEMA DE GARANTÍA XUVENIL PODES PARAR POLA OMIX DE BARRO. 986714806