Poboación por sexo e idades

0-4 121 habitantes
5-09 123 habitantes
10-14 148 habitantes
15-19 205 habitantes
20-24 258 habitantes
25-29 271 habitantes
30-34 222 habitantes
35-39 250 habitantes
40-44 258 habitantes
45-49 222 habitantes
50-54 196 habitantes
55-59 205 habitantes
60-64 193 habitantes
65-69 194 habitantes
70-74 206 habitantes
75-79 165 habitantes
80-84 85 habitantes
85 e máis 86 habitantes

Galería