Pensionistas

986 805 860   Delegación Provincial de Asuntos Sociais
 913 478 888   Instituto de Migracións e Servizos Sociais
915 536 278   Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais
900 222 223   Teléfono Dorado de Atención á Terceira Idade