PARROQUIAS

Unha parroquia é:
Orixinalmente, unha unidade mínima na división relixiosa  das Igrexas cristiás, o terreo asignado a un cura ou pastor. 

Unha unidade na división administrativa dalgunhas rexións e estados, o cal o rango vai dende inferior ó municipio, como nas comunidades autónomas españolas  de Asturias e Galicia.
Ó seu vez, as parroquias divídense en barrios.

As parroquias de Barro son as seguintes: Agudelo, Barro, Curro, Perdecanai, Portela e Valiñas.

A capital municipal está en San Antoniño (Perdecanai)

Mapa Barro