PARALIZACIÓN DE PRAZOS DO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ConBdeBarro

paraliz concurso conbdebarro

O Concello de Barro, por Resolución de Alcaldia de 14/09/2020, acordou modificar o punto terceiro das bases do CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “ConBdeBarro”, no tocante aos prazos de presentación, reunión do xurado e designación de gañadores, DEIXANDO PENDENTE A DESIGNACIÓN DE NOVAS DATAS, debido á situación de novos contaxios que está a provocar o COVID-19.

No momento que se activen os prazos procederáse a súa publicación con antelación suficiente para continuar co concurso.